วันศุกร์, พฤศจิกายน 27, 2558

ดูผู้นำเมกา และครอบครัวเค้าทำอะไร เทศกาล Thanksgiving
https://www.youtube.com/watch?v=iiErLXI_hO8

Obama serves Thanksgiving meal for the homeless in DC

Published on Nov 25, 2015