วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 19, 2558

ด้านได้ อาย อด 555 ... พบ 'โอบามา' จนได้ ... 555'ประยุทธ์' พบ 'โอบามา' และผู้นำต่างประเทศ ระหว่างการร่วมถ่ายภาพหมู่ของผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค

ภาพจาก
Wiroon Pleejun's Twit.