วันจันทร์, พฤศจิกายน 23, 2558

ผู้ที่สมควรโดน ม.112 มากที่สุดคือไอ้เจ๊กบ้าตนนี้ เพราะตั้งตนเป็นใหญ่เหนือสถาบันสูงสุดของชาติตามนั้น...

ที่มาภาพ
Sa-nguan Khumrungroj

ความเห็นเพิ่ม...
แล้วหน่วยงานที่ดูแลความมั่นคง ยุติธรรมทำอะไรได้บ้าง
นั่งอ้าปากหวอคะ
สนุกจริงๆประเทศไทย
ไม่มีใครฟ้อง นี่คะ
ใครถามก็บอกไม่มีคนฟ้อง ใครฟ้องก็บอกฟ้องไม่ได้ไม่ใช่ผู้เสียหาย บลา บลา บลา