วันเสาร์, พฤศจิกายน 21, 2558

ภาพต้น ๆ อ.ปวินใน Mid-West สหรัฐอเมริกา เริ่มที่ Madison Wisconsin คลิปต้องรออีกนิด ทางมหาลัยจะเอาคลิปลงในเว๊ป

ความเห็น อ.ปวิน ใน FB

เล็คเชอร์ที่ University of Wisconsin-Madison จบด้วยดีครับ ไม่ทราบมีสปายจากสถานกงสุลหรือไม่ แต่ผมไม่ give a damn ครับ ส่วนเรื่องคลิปผม รออีกนิด ทางมหาลัยจะเอาคลิปผมลงในเว๊ปครับ จะแจ้งอีกที....
....Done with my talk at UWM...

...

รายงานข่าวเบื้องต้นที่ ไทยอีนิวส์ได้รับคือ มีผู้เข้าฟังเต็มห้อง (50-60 คน) บางท่านคิดว่ามีผู้เข้าร่วมฟังไม่น้อยไปกว่างาน COTS (Council for Thai Studies) ปี 2015 เสียอีก

ทางมหาวิทยาลัยได้มีการอ้ดวิดีโอเทปไว้ ซึ่งจะเผยแพร่ต่อสาธารณ