วันอังคาร, พฤศจิกายน 24, 2558

ไปงานลอยกระทงขับไล่(เผด็จการ)อัปมงคลกันไหม? 25 พย. 2015 ณ ลานปรีดี พนมยงค์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ลอยกระทงปีนี้(25พ.ย.2015)

ขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมงานลอยกระทงกับกลุ่มประชาธิปไตยศึกษา

ณ ลานปรีดี พนมยงค์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ริมแม่น้ำเจ้าพระยา