วันเสาร์, พฤศจิกายน 28, 2558

Thai Voice Media: นักวิชาการ ชี้คสช.ใช้ "ม.112"เพื่อผลประโยชน์และอำนาจตัวเอง มากกว่าปกป้อง"กษัตริย์"
https://www.youtube.com/watch?v=iufBWMROPqE&feature=youtu.be

นักวิชาการ ชี้คสช.ใช้ "ม.112"เพื่อผลประโยชน์และอำนาจตัวเอง มากกว่าปกป้อง"กษัตริย์"

jom voice

Published on Nov 27, 2015
รศ.ดร.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธุ์ อดีตข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ อาจารย์ประจำศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศ­ึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น และอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia กรณีการบังคับใช้ ประมวลกฎหมายอาญา ม.112 โดยรัฐบาล คสช.ขณะนี้ว่า คสช.ใช้ กฎหมาย 112 เพียงเพื่อปกป้องสถานะและผลประโยชน์ทางด้า­นการเมืองของตัวเองมากกว่าการปกป้องสถาบัน­กษัตริย์ และใช้ ม.112 เป็นเกมส์ทางการเมือง การจับกุมผู้ต้องหาชุดใหญ่ 26 คนในกลุ่มขอนแก่นโมเดล ชัดเจนว่าต้องการจะเบี่ยงเบนสังคมจากปัญหา­การทุจริตโครงการอุทยานราชภักดิ์ ซึ่งตนพูดหลายครั้งแล้วว่า ม.112 ถ้าใช้มากเท่่าไหร่ก็จะเป็นการสร้างศัตรูใ­ห้กับสถาบันกษัตริย์มากขึ้นเท่านั้น และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะสร้างศัตรูให­้กับสถาบันกษัตริย์ ขณะที่สถาบันกษัตริย์อยู่ในสถานะที่อ่อนแอ ง่อนแง่นอย่างยิ่ง ส่วนเรื่องการที่ นายเกล็น เดวีส์ เอกอัครราชทูนสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ออกมาวิจารณ์ม.112 เป็นการพูดในฐานะตัวแทนประเทศโลกเสรีเท่าน­ั้นไม่ได้จริงจัง และจะไม่ส่งผลให้อเมริกาเปลี่ยนแปลงท่าทีต­่อไทยอันเนื่องมาจาก กม.112 แต่อย่างใด