วันพุธ, พฤศจิกายน 25, 2558

Potatoes ๆ : ชมคลิปงานเสวนาวิชาการ กฎหมายคืออะไร? มุมมองทางนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และปรัชญา - บอกเลยงานนี้มันส์มาก
https://www.youtube.com/watch?v=K3Inc8GwppU

กฎหมายคืออะไร? มุมทางนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และปรัชญา

New Democracy Movement

Published on Nov 24, 2015
เสวนาวิชาการ กฎหมายคืออะไร
ที่คณะ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ดำเนินรายการโดย ปิยบุตร แสงกนกกุล
วิทยากร
วรเจตน์ ภาคีรัตน์
เกษียร เตชะพีระ
นิธิ เอียวศรีวงศ์
สมภาร พรมทา

บันทึกเทปโดยขบวนการประชาธิปไตยใหม่