วันจันทร์, พฤศจิกายน 23, 2558

คลิป Dr. Pavin's Talk in Chicago อุดมการณ์ราชานิยมแบบใหม่ และอนาคตของสถาบันกษัตริย์ไทย (ดร.ปวิน ชัชวาลย์พงศ์พันธ์ @ Chicago) 11/21/2015 มีการเผยแพร่ทาง You Tube
ดร.ปวิน ชัชวาลย์พงศ์ @ Chicago 11/21/2015 มี 3 ตอนหรือคลิป

ดร.ปวิน ชัชวาลย์พงศ์ @ Chicago 11/21/2015 Part - 1
https://www.youtube.com/watch?v=WENFO2AA-pA

ดร.ปวิน ชัชวาลย์พงศ์ @ Chicago 11/21/2015 Part -2
https://www.youtube.com/watch?v=9E3GpIrGRsQ&feature=youtu.be

ดร.ปวิน ชัชวาลย์พงศ์ @ Chicago 11/21/2015 Part -2 - 3
https://www.youtube.com/watch?v=V68nq9qpFyE&feature=youtu.be

...