วันพุธ, พฤศจิกายน 18, 2558

พูดงี้ได้ไง!!! องค์กรตรวจคอรัปชั่นนานาชาติระบุไทย “เสี่ยงทุจริตสูงมาก” งบป้องกันประเทศ!!!
BY BOURNE
ON NOVEMBER 16, 2015
Ispace Thailand

ถือเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อหลังจากองค์กรตรวจสอบคอรัปชั่นนานาชาติอย่าง Transparency International ได้ออกเผยแพร่ “รายงานดัชนีการป้องกันคอรัปชั่นในกองทัพ” (Government Defence Anti – Corruption Index – GI) ซึ่งระบุว่าประเทศไทยถูกจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม “E” หรือ “กลุ่มเสี่ยงทุจริตสูงมาก” ในการใช้งบประมาณทางการทหารและการป้องกันประเทศ
รายงานดังกล่าวระบุว่า หลังจากมีการรัฐประหารในปี 2557 ประเทศไทย ไม่มีระบบการตรวจสอบทางกฎหมายที่เป็นรูปธรรมในการควบคุมนโยบายทางการทหาร ทำให้เกิดความไม่โปร่งใสในการใช้งบประมาณของกองทัพ รวมไปถึงปราศจากองค์กรที่จะเข้ามาตรวจสอบความโปร่งใสของการใช้งบประมาณจัดซื้อจัดจ้างต่างๆของกองทัพ

ในขณะที่ก่อนหน้าที่จะมีการรัฐประหารนั้นองค์กรตรวจสอบการคอรัปชั่นของไทยอย่างคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(ป.ป.ช.) เคยมีการเข้าไปตรวจสอบการคอรัปชั่นในกองทัพอย่างกรณี GT200 แต่ก็ไม่มีผลสรุปที่ชัดเจน เนื่องจากคณะกรรมการป.ป.ช.ระบุว่าเป็นเรื่องลึกลับ จนทำให้การประเมินความสามารถในการตรวจสอบทุจริตของคณะกรรมการป.ป.ช. อยู่ในระดับต่ำมาก
นอกจากนี้รายงานดังกล่าวยังกล่าวว่ามีหลักฐานที่ชัดเจนว่ามีบุคคลากรในกองทัพไทยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมนอกกฎหมายเช่น การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การค้ายาเสพติด บ่อนการพนัน ซึ่งหลักฐานก็ระบุว่ามีนายทหารตั้งแต่ระดับสูงจนถึงระดับล่างมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมเหล่านี้

จากเหตุที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงการตรวจสอบนโยบาย การใช้งบประมาณของกองทัพไทยในทุกด้าน รวมไปถึงการที่มีหลักฐานว่านายทหารของกองทัพไทยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย ทำให้องค์กรตรวจสอบคอรัปชั่นนานาชาติจัดอันดับให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศมี “ความเสี่ยงสูงมากในการทุจริต” ด้านนโยบายป้องกันประเทศน่าสนใจว่ารายงานดังกล่าวขององค์กรระดับนานาชาติอย่าง Transparency International กลับขัดแย้งกับรายงานและการนำเสนอของกองทัพไทย หรือรัฐบาล คสช. เนื่องจากนับตั้งแต่มีการรัฐประหารในประเทศไทยเมื่อปี 2557 กองทัพไทยและรัฐบาล คสช. ถือเป็นหลักในการเข้ามาแก้ไขปัญหาต่างๆของประเทศ รวมไปถึงการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นด้วยแม้ว่าในช่วงนี้อาจมีข่าวเรื่องการทุจริตของกองทัพไทยออกมาให้เห็นในหน้าข่าวของสื่อภายในประเทศไทย อย่างกรณี “การทุจริตการก่อสร้างอุทยานราชภักดิ์” ซึ่งพัวพันไปถึงนายทหารระดับสูงของกองทัพไทย แต่ก็มีการออกมาชี้แจงแล้ว โดย พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม โดยพล.อ.อุดมเดชยอมรับว่า ก่อนหน้านี้พบมีบุคคลแอบอ้างและการเรียกเก็บเงินหัวคิวของโรงหล่อ แต่ได้ดำเนินการให้นำเงินเหล่านี้ไปคืนในรูปแบบการบริจาคแล้ว!!!

ดังนั้นเรื่องการทุจริตต่างๆในกองทัพไทยอาจจะเป็นเพียงความเข้าใจผิด ซึ่งทำให้องค์กรตรวจสอบคอรัปชั่นนานาชาติ ได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องไปใช้จัดอันดับก็เป็นได้!!!???

Reference

http://government.defenceindex.org/countries/thailand/

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1447124841