วันอาทิตย์, พฤศจิกายน 22, 2558

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน โต้กองทัพ แถลงผลสอบ"ราชภักดิ์"ยังไม่กระจ่างที่มา มติชนออนไลน์
วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

21 พ.ย. 58 นายมานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กล่าวถึงผลการตรวจสอบการทุจริตสร้างอุทยานราชภักดิ์ว่า ปัญหามูลนิธิโครงการราชภักดิ์เป็นเรื่องใหญ่ อาจกล่าวได้ว่าเป็นกรณีอื้อฉาวที่ใหญ่ที่สุดสำหรับรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นับตั้งแต่เข้ามาทำงานในช่วงระยะเวลา 1 ปีครึ่ง แม้ผลการตรวจสอบจะออกมาว่าไม่มีการทุจริตเกิดขึ้น แต่ก็ไม่ควรที่จะปิดเรื่องราวดังกล่าวให้จบในลักษณะที่ทำอยู่เช่นนี้ เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นยังเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ เพราะยังไม่ได้ข้อสรุปที่ทำให้เข้าใจสถานการณ์ทั้งหมดได้อย่างชัดเจน

"ดังนั้นควรทำความชี้แจงให้ประชาชนได้เข้าใจ แสดงให้เห็นถึงความบริสุทธิ์ใจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งผมเชื่อว่าประชาชนสามารถเข้าใจและแบ่งแยกได้ว่าอะไรเป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่ตกแก่ส่วนตน อะไรเป็นเรื่องที่ธุรกิจเข้ามาแทรกแซง" นายมานะกล่าว

นายมานะกล่าวต่อว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นมีประเด็นปลีกย่อยหลายเรื่อง เช่น เรื่องต้นปาล์ม เรื่องโต๊ะจีน หรือเรื่องของค่าจัดสร้างพระบรมรูป เป็นต้น ก็ควรจะมาชี้แจงให้ประชาชนได้เข้าใจเป็นรายประเด็น การจัดซื้อจัดจ้างในเรื่องของราคา ซึ่งไม่ว่าจะถูกหรือแพง ต่างก็มีเงื่อนไขสำหรับการตัดสินใจในหลายประการ ทั้งในเรื่องของเวลาที่จำกัด คุณภาพ ดังนั้นหากทำการตรวจสอบเป็นรายประเด็นแล้ว เมื่อทำการชี้แจงก็เชื่อว่าประชาชนจะสามารถเข้าใจและยอมรับได้ ส่วนปัญหาเรื่องของเงิน โดยเฉพาะเป็นเงินบริจาค หากถูกบริหารจัดการโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเกิดกรณีที่ผู้บริจาคเงินร้องเรียนว่ามีการนำเงินที่บริจาคไปใช้อย่างทุจริต ก็จะเป็นอำนาจที่ชัดเจนให้องค์กรอิสระ เช่น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.), คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.), คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(ป.ป.ท.) เข้าไปทำการตรวจสอบได้

นายมานะกล่าวอีกว่า ถึงแม้ว่าปัญหาจะพูดอยู่ในกรอบเงินระดับพันกว่าล้าน แต่เป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ ติดตามข่าวสาร และเป็นกระแสข่าวที่ถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมาก ส่งผลให้เกิดความระแวงสงสัย แต่ก็มีความรู้สึกเกรงกลัวที่จะวิพากษ์วิจารณ์ ในขณะที่บุคคลซึ่งอาจจะเป็นผู้ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต ก็อาจจะไม่กล้าเปิดเผยแสดงข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ ทำให้การดำเนินงานในการตรวจสอบเป็นปัญหา เมื่อไม่มีการเปิดเผยข้อมูลและไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้นั้น ประชาชนก็จะไม่เห็นถึงความโปร่งใส
...

ความเห็นจากเน็ต...

สั้นๆ ว่า ใครได้ฟังเนื้อหา วิธีการ และลีลาการแถ-ลงของ ผบ.ทบ. เมื่อวานนี้แล้วยังเชื่อสนิทใจว่า เมืองไทยกำลังจะใสสะอาดปราศคอร์รัปชั่นภายใต้การนำของเผด็จการทหาร -- อาจจะกำลังนั่งฝันอยู่ดาวอังคาร

ooo
เรื่องเกี่ยวข้อง...

คำต่อคำ ...′บิ๊กหมู′การันตี ′อุทยานราชภักดิ์′ โปร่งใส ! (มีคลิป)
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1448081883

หมายเหตุ - พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) แถลงข่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบโครงการจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์ และเปิดให้สื่อมวลชลซักถาม ภายหลังจาก พล.อ.วีรัณ ฉันทรศาสตร์โกศล ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก (ปธ.คปษ.ทบ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบการจัดสร้างโครงการอุทยานราชภักดิ์ ตรวจสอบข้อมูลครบ 7 วัน ที่กองบัญชาการกองทัพบก 

- ภายหลังตั้งคณะกรรมการผลการตรวจสอบออกมาเป็นอย่างไร

คณะกรรมการที่ผมตั้งขึ้นมานั้น ก็เพื่อจะตรวจสอบว่าการดำเนินการอุทยานราชภักดิ์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมีอะไรบ้าง อะไรที่ทำไปแล้ว อะไรที่ยังไม่ได้ทำ แล้วสิ่งที่มีปัญหาต่างๆ มีอะไร เพราะผมจะเข้าไปรับดำเนินการต่อ ทั้งนี้ ต้องเข้าใจว่าอุทยานราชภักดิ์เป็นของกองทัพบก ซึ่งจัดสร้างในที่ดินกองทัพบก อีกทั้งกองทัพบกเป็นผู้ดูแลทั้งหมด การจัดสร้างเริ่มในสมัย พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม อดีต ผบ.ทบ. ด้วยเงินผู้บริจาคทั้งหมด เพราะฉะนั้นเมื่อท่านเกษียณไปแล้ว ก็จะให้ท่านทำต่อ เพราะเป็นคนริเริ่ม แต่มาถึงตอนนี้ผมก็จะรับทำต่อไป ก่อนจะรับทำต่อต้องขอตรวจสอบเสียก่อน ผลการตรวจสอบก็เรียบร้อยทุกอย่างตรวจสอบได้

- พบการทุจริตในการจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์ หรือไม่

ตามบัญชีทุกอย่าง รายได้ที่บริจาคเข้ามาที่กองทุนและการใช้จ่ายถูกต้อง เพราะมีการเงินดูแลอยู่ทุกขั้นตอน

- แปลว่าโครงการนี้ไม่มีการทุจริต

ไม่มีการทุจริต แต่ในนามองค์กรที่ดำเนินการ หรือบุคคลที่หาประโยชน์จากโครงการนี้ถ้าตรวจสอบเจอผมจะไม่เลี้ยงไว้อยู่แล้ว ซึ่งอยากให้เข้าใจว่าโครงการนี้เป็นสิ่งที่ดี ดำเนินการอย่างโปร่งใส ถ้ามีบุคคล หรือกำลังพลที่หวังประโยชน์จากโครงการนี้ดำเนินการทุกราย

- แสดงว่า7วันที่ตรวจสอบไม่พบการทุจริต

ผมไม่ได้ตรวจสอบ แต่ผมจะดูบัญชี ดูการดำเนินงานว่าผมจะรับต่ออย่างไร พอตรวจสอบแล้วพบว่าการดำเนินงานเป็นเช่นนี้ มีเงินเหลือเท่าไหร่ ที่จะทำต่อ ต้องเข้าใจว่าโครงการนี้ไม่มีเงินงบประมาณ แต่ต้องใช้เงินบริจาคทั้งสิ้น ถ้าเงินไม่พอคงหาวิธีดำเนินการทำต่อเพื่อให้สำเร็จให้ได้

- เมื่อไม่พบการทุจริตกระแสสังคมจะมองอย่างไร เหมือนเป็นการช่วยเหลือกัน

สังคมคือใคร หมายถึงโซเชียลมีเดียหรือไม่ ผมจึงออกมาพูดว่าตอนนี้สังคมไทยอ่านแล้วก็เชื่อเลย เป็นสังคมหูเบา ไม่เข้าใจอะไรเลย ไม่มีสติ และการใช้เหตุผล ดังนั้นเมื่อฟังอะไรจากโซเชียลมีเดียก็ขอให้ใช้สติหน่อย

- สำหรับเงินบริจาคเท่าไหร่ และเหลือเท่าไหร่

ในบัญชีของกองทัพบกเหลือประมาณ 33 ล้านบาท แต่ยังไม่รวมเงินที่อยู่ในมูลนิธิอุทยานราชภักดิ์ เพราะเป็นนิติบุคคล ไม่เกี่ยวกับกองทัพบก

- ยอดบริจาคทั้งหมดเท่าไหร่

เยอะอยู่ สร้างอะไรต่างๆ เยอะ

- ข้อมูลการใช้จ่ายต่างๆ สามารถเปิดเผยได้หรือไม่

เปิดเผยได้สิ เงินบริจาค ไม่มีอะไรต้องปิดบัง เช่น บัญชีออกมาที่โรงหล่อทั้งหมด 6 โรง หล่อพระบรมรูป 7 องค์ ในประเทศไทยมีโรงหล่อได้แค่ 7 โรงเท่านั้น แต่มี 1 โรงหล่อที่หล่อพระบรมรูป 2 พระองค์ ในแต่ละโรงหล่อมีราคาประมาณ 41-45 ล้านบาทอยู่แล้ว แล้วการจ่ายเงินก็จ่ายเป็นงวดๆ ประมาณ 5 งวด ซึ่งเงินงวดสุดท้ายยังไม่ได้จ่าย เพราะยังมีสัญญาจัดจ้างว่าจะต้องดูประกันคุณภาพจนแน่ใจ ถึงจะจ่ายเงิน แล้วที่มีข่าวมาว่าโรงหล่อบริจาคเข้ามูลนิธิฯ มีใบเสร็จเรียบร้อยทั้งหมด 20 ล้านบาท

- พร้อมให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เข้ามาตรวจสอบหรือไม่

ไม่เกี่ยวกัน

- ยอดบริจาคมีเท่าไร และใช้ไปแล้วเท่าไร

ผมตอบไม่ได้หรอก จำไม่ได้

- เงินที่เหลือ 30 ล้านบาท จะทำอะไรต่อไป

เงินที่เข้ามาที่กองทุนต้องบริหารจัดการ ตอนนี้กองทุนสวัสดิการที่กำลังโฆษณากันอยู่ก็มีประมาณ 33 ล้านบาท ยังมีเครื่องพระอะไรอีก ผมก็จะดูตรงนี้ แล้วค่อยมาดำเนินการต่อ

- กรณีค่าโต๊ะจีนจำหน่ายราคา 1 ล้านบาท จริงหรือไม่

จริง ซึ่งเงินที่ได้ก็นำมาเข้ากองทุน

- แล้วต้นไม้ ต้นละแสนจริงหรือไม่

ไม่จริง ความจริงต้นละ 3 แสนบาท ต้องเข้าใจว่าต้นไม้มีองค์กรหนึ่ง (สวนนงนุช) มาทำสวน และให้ต้นไม้อยู่แล้ว แต่เรื่องมีอยู่ว่าคนที่มาบริจาคเงินก็อยากมีกิจกรรมเลยเอาต้นไม้มาปลูกคนละต้น และเอาป้ายเงินบริจาค 3 แสนบาทไปแปะที่ต้นไม้ เข้าใจหรือยัง

- กรณีพล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รมช.กลาโหม บอกมาระบุว่ามีการเรียกค่าหัวคิว

ต้องไปถามท่านเองแล้วกัน

- คนที่ถูกพาดพิงก่อนหน้านี้ ไม่ว่าจะเซียนพระ นายทหาร ไม่เกี่ยวกับโครงการนี้

ผมไม่ทราบ ผมดูตามบัญชี

- จากการตรวจสอบ มีนายทหารเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่

ถ้าการตรวจสอบการทุจริต ตอนนี้ยังไม่มี ถ้าภายหลังตรวจสอบพบ ผมไม่ต้องการใบเสร็จอยู่แล้วผมดำเนินการทันที

- แล้วพล.ต.ที่ลาออกจากราชการเกี่ยวข้องกันหรือไม่

คนละเรื่อง น่าจะเป็นเรื่องอื่น คงไม่เกี่ยวกับอุทยานราชภักดิ์

- สำหรับกรณี พ.อ.คชาชาต บุญดี อดีตฝ่ายเสนาธิการประจำกองทัพภาคที่ 3 ที่หลบหนีไปพม่าเกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือไม่

ไม่เกี่ยวกับอุทยานราชภักดิ์ น่าจะเป็นเรื่องอื่น

- ถ้ามีกำลังพลในกองทัพบกเกี่ยวข้องกับการทุจริต จะมีคณะกรรมการตรวจสอบอีกหรือไม่

ผมต้องตรวจสอบข่าวเสียก่อน ถ้ามีอะไรที่ทำให้กองทัพบกเสื่อมเสียผมไม่ปล่อย ไม่ใช่ว่าพูดกันในสื่อโซเชียลมีเดีย แล้วเอามาตรวจสอบ อย่างนี้ไม่ใช่ ถ้าใครให้ข่าวก็ต้องเอาข่าวมาตรวจสอบ

- ยืนยันหรือไม่พล.อ.อุดมเดช ไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริต

มันมีทุจริตอะไร ผมไม่เคยพูดสักคำ ถ้าจะมีผู้สื่อข่าวก็พูดเอง หลักฐานอยู่ไหน

- ความสัมพันธ์ระหว่างผบ.ทบ.กับ พล.อ.อุดมเดช เป็นอย่างไร เพราะมีกระแสข่าวลือว่าไม่ลงรอยกัน

นักข่าวทั้งหลาย ปีที่แล้วจำกันได้หรือไม่ ส่งเสริม สนับสนุนยกย่องทั้งหมด พวกคุณทั้งนั้น ปีนี้คุณก็มาใส่ร้ายป้ายสีเขา ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ดังนั้นคงต้องตรวจสอบนักข่าวบ้าง พอถึงเวลาก็เปลี่ยนท่าทีทันที

- จะให้พล.อ.อุดมเดช ดูแลอุทยานราชภักดิ์ร่วมกับผบ.ทบ.ได้หรือไม่

ท่านเกษียณไปแล้ว ผมดูแลอยู่ ต่อไปนี้เป็นหน้าที่ของผมที่จะดูแลอุทยานราชภักดิ์แห่งนี้ต่อไป

- เงินที่อยู่ในมูลนิธิ ทบ.จะนำเอามาได้หรือไม่

ตอนนี้เงินอยู่ในมูลนิธิประมาณ 10 กว่าล้าน

- จะรับตำแหน่งประธานมูลนิธิหรือไม่

ไม่เกี่ยวกับผมเป็น ผบ.ทบ.ที่ดูแลโครงการฯอยู่แล้วโดยหน้าที่ เพราะอุทยานราชภักดิ์อยู่ในที่ดินกองทัพบก อย่างไรผมต้องดูแล แต่การบริหารงานต่อไปต้องเป็นหน้าที่ของผม และคณะชุดใหม่ อย่างไรก็ต้องเข้าใจว่ามูลนิธิฯเป็นนิติบุคคล ประธานมูลนิธิคือพล.อ.อุดมเดช ที่ไม่ได้เป็นโดยตำแหน่ง และมีคณะกรรมการมูลนิธิ 6 คน อีกทั้งมูลนิธิฯก็ไม่สามารถเข้ามาบริหารงานได้ เพราะเป็นหน้าที่ของกองทัพบก ทั้งนี้ อยากยกตัวอย่างงานที่เหลืออยู่เช่น สำนักงานอุทยานราชภักดิ์ ถ้ากองทัพบกจะสร้างผมก็ทำแผนงานไปเสนอมูลนิธิฯ ถ้ามูลนิธิฯอนุมัติเอาเงินมาให้ผมก็สร้าง หรือมูลนิธิอยากจะสร้างพิพิธภัณฑ์ให้เสร็จ ก็ทำหนังสือมาที่กองทัพบก ขอความสนับสนุนในการจัดสร้าง เอาเงินให้ผมก็สร้าง

- โดยสรุปแล้วการตรวจสอบของคณะกรรมการชุดนี้ จะมีต่อหรือไม่

ถ้ามีอะไรอีกผมก็ต้องตรวจสอบ ผมไม่ปล่อยไว้อยู่แล้ว

- ประสานตำรวจหรือไม่ในเรื่องข้อมูล

ทางตำรวจไม่เห็นพูดอะไรเลย ใครว่าตำรวจพูด คนไหน

- ที่มีข่าวออกมาว่ากองทัพบกจะแจ้งความดำเนินคดี

ใครพูด มีข่าวที่ไหนครับ ผมไม่เคยพูดสักคำ เพิ่งมาพูดวันนี้ เป็นข่าวในโลกโซเชียลทั้งนั้น ผมขอไม่เดินตามนั้นหรอก ขอให้มีสติบ้าง นักข่าวเขียนข่าวอะไรผมก็ไม่ว่า เพียงคิดว่ามันสนุกดี ถ้าจะให้ไปตอบโต้ก็เท่านั้น

- ส่วนเอกสารปลอมที่เผยแพร่มาก่อนหน้านั้น

ก็ไม่เกี่ยวข้องกับผม เอกสารปลอมก็เป็นเรื่องของเอกสารปลอม ไม่ได้เกี่ยวกับกองทัพ อ่านดูแล้วเข้าใจได้ว่าปลอมหรือไม่ปลอม ถ้าอ่านท่านก็รู้ สื่อสายทหารอ่านก็คงรู้ นอกเสียจากสายโหราศาสตร์มั้งที่ไม่รู้

(อ่านต่อ)คำต่อคำ ...′บิ๊กหมู′การันตี ′อุทยานราชภักดิ์′ โปร่งใส !

- หลังการชี้แจงแน่ใจจะไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้มาที่กองทัพ

ผมไม่ทราบ

- ในส่วนฝ่ายการเมืองที่ยังวิพากษ์วิจารณ์อยู่จะชี้แจงอย่างไร

ผมจะบอกพวกเขาทำไม คงไม่ต้องไปบอก อ่านเองก็รู้ โตๆ กันแล้ว นอกจากเป็นพวกชอบสร้างปัญหา แต่คนที่อยากให้มีความสงบสุขมีเยอะ ส่วนที่ว่าเป็นจุดด่างพร้อยของกองทัพ ผมว่าไม่เป็นแบบนั้นหรอก สื่อทั้งหลายต้องฟังเอา

- ผบ.บอกพร้อมเปิดเผยการใช้จ่ายในโครงการอุทยานฯทั้งหมด เงินบริจาค จะสามารถขอดูได้หรือไม่

ไม่ใช่ของสาธารณะนะ คุณจะเล่นให้ตายเลยหรือไง อยากให้ประหารชีวิต 7 ชั่วโคตรเลยหรือ ขอให้ดูเจตนาคนบ้าง คนเค้าจะอยู่กันอย่างไร คนจะมีความสุขอย่างไร เขาไม่ได้ทำอะไรก็จะให้เขาผิดให้ได้ เขาอยู่เฉยๆ แถมมีเจตนาดีก็จะให้เขาผิดให้ได้ ผมอยากรู้ว่าสังคมไทยเป็นอะไรกันตอนนี้

- สุดท้ายจากการตรวจสอบทั้งหมดต้องรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบหรือไม่

ไม่ต้อง เพราะเป็นเรื่องของกองทัพบก

(ที่มา:มติชนรายวัน 21 พ.ย.2558)