วันอังคาร, พฤศจิกายน 24, 2558

พลเมืองโต้กลับ จะเดินทางไปกล่าวโทษ บุคคลที่เกี่ยวข้อง กรณีการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างโครงการอุทยานราชภักดิ์ กับพนักงานสอบสวน วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. และขอเชิญผู้ที่เห็นด้วย ร่วมกันกล่าวโทษผู้กระทำผิด

จากกรณีการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างโครงการอุทยานราชภักดิ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ นำมาสู่การจับกุมและออกหมายจับผู้ต้องหาหลายราย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อกังขาของประชาชนต่อกองทัพซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

ล่าสุดกองทัพบกได้สอบสวนและแถลงว่าไม่มีการทุจจริต ซึ่งค้านสายตาของประชาชนและเกิดความเคลือบแคลงอย่างกว้างขวางต่อบทบาทของกองทัพ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบสืบสวนสอบสวนอรรถคดี แถลงว่า "ไม่สามารถสอบสวนได้เพราะไม่มีคนไปกล่าวโทษ"

กลุ่มพลเมืองโต้กลับเห็นว่า กรณีนี้เป็นกรณีสำคัญและมีพยานหลักฐานพอสมควรอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจจริตจริง และจากเอกสารหลักฐานทั้งภาพถ่ายของบุคตคลที่เกี่ยวข้องและมติคณะรัฐมนตรีรวมทั้งบุคคลผู้รับผิดชอบ ก็ล้วนเชื่อมโยงมาที่กองทัพอย่างหลีกเลี่ยงไมไ่ด้

เพื่อให้มีการสืบสวนสอบสวน เอาผู้กระทำผิดมาลงโทษอย่างเสมอภาคกันตามกฎหมาย พลเมืองโต้กลับจึงได้มีมติให้ดำเนินการเดินทางไปกล่าวโทษกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทั้งหมด และยิ่งหากมีการสืบสวนสอบสวนแล้วปรากฏว่า มีข้าราชการทหารเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าทหารผู้นั้นจะมียศฐาบรรดาศักดิ์หนักเพียงใด ก็ต้องถูกนำตัวมาลงโทษตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. พลเมืองโต้กลับจะเดินทางไปกล่าวโทษกับพนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปราม ให้เอาผิดกับบุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการทุจจริต เพื่อให้พนักงานสอบสวนดำเนินการสอบสวนเอาคนผิดมาลงโทษตามกฎหมายต่อไป

ประชาชนพลเมืองท่านใดเห็นด้วย และประสงค์จะร่วมกันกล่าวโทษผู้กระทำผิดกับเรา พบกันที่หน้ากองบังคับการปราบปราม ในวันและเวลาข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ
พลเมืองโต้กลับ
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ooo

พลเมืองกล่าวโทษ กองทัพ "โกงอย่างจงรัก หักหัวคิวอย่างภักดี"


https://www.youtube.com/watch?v=dGJ9k8uHHnw

jom voice

Published on Nov 22, 2015
นายสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ สมาชิกกลุ่มพลเมืองโต้กลับ ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia กรณี กลุ่มพลเมืองโต้กลับ จัดกิจกรรม พลเมืองกล่าวโทษ ในวันที่ 24 พฤศจิกายนนี้ว่า การทุจริตการก่อสร้างอุทยานราชภักดิ์ ตำรวจบอกว่า จึงจะเดินทางไปกล่าวโทษร้องทุกข์ ที่กองปราบฯ โดยเฉพาะนายทหารที่รับผิดชอบการก่อสร้างโค­รงการราชภักดิ์ว่า มีส่วนรู้เห็นกับการเรียกค่าหัวคิว กันจัดซื้อจัดจ้างในการก่อสร้างอย่างที่มี­ข้อมูลว่าทุจริตจริงหรือไม่ ส่วนผลการสอบสวนโดยกองทัพ ที่ออกมาว่าไม่มีการทุจริตนั้น ไม่มีความน่าเชื่อถือ อีกทั้งท่าทีของ พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ก็พยายามจะหลอกตัวเอง เพื่อให้กองทัพอยู่เหนือการตรวจสอบ ประชาชนยอมไม่ได้อีกแล้ว เพราะการทำรัฐประหารก็เป็นการคอรัปชั่นอำน­าจจากประชาชนไปแล้วครั้งหนึ่ง จะมาคอรัปชั่นเงินของประชาชนอีกครั้งไม่ได­้ เรื่องนี้ไม่ใช่ การจะให้ตายกันไปข้างหนึ่ง อย่างที่ ผบ.ทบ.พูด กองทัพเองต่างหากที่เป็นฝ่ายไล่บี้ประชาชน ให้ตายไปข้างหนึ่ง และการทุจริตการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรี­ย์กษัตริย์ เท่ากับเป็นการแสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเอง­ในนามของความจงรักภักดี