วันอังคาร, พฤศจิกายน 24, 2558

รัฐสภายุโรปส่งหนังสือเชิญ "ยิ่งลักษณ์" ร่วมคุย รัฐบาลคิดหนัก ให้ไปก็เสีย ไม่ให้ไปก็เสีย!!
กรณีนี้..
ไม่ว่ารัฐบาลฯ จะตัดสินใจอย่างไร
ต้องกระซิบบอกแค่ว่า..
ขอให้ท่าน เลือกทางที่ดีที่สุด
ที่ทำให้ นานาอารยประเทศทั่วโลก
เขามองเราในแง่ลบ น้อยที่สุด...

เพราะขนาดผมเป็นคนธรรมดา
ยังรู้ได้ว่า "ต่างชาติเค้ารู้"
ที่เรียกไป ไม่ใช่เขาไม่รู้หรือต้องการอะไร
มิได้เรียกไป เพื่อหาข้อมูลอะไรเพิ่มเติม
เพราะเรื่องนั้น เขาจะคุยกับ "คนแดนไกล"
บางคนที่โฉบไปมา มีพาสปอร์ตในทวีปเขา เมื่อไหร่ก็ได้
และเขาจะขอข้อมูล จากคุณยิ่งลักษณ์เมื่อไรก็ได้

"รัฐสภายุโรป.."
มิได้ตั้งใจแค่ "ส่งหนังสือเทียบเชิญฯ"
แต่การแสดงท่าทีนี้ หมายถึง "การวางเดิมพัน"
ดูการขยับของรัฐบาลไทย ว่าจะมีคำตอบอย่างไร

"ทางเลือก" ที่จะสูญเสียน้อยที่สุด
คือ "อนุญาตให้ไป"

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1448271751

อั้ม อิราวัต อารีกิจ