วันอาทิตย์, พฤศจิกายน 29, 2558

ธงชัย วินิจกูล ขึ้นพูด หากจะจัด 40 ปี 6 ตุลาในปีหน้า คาดหวัง อะไร
ธงชัย วินิจกูล ขึ้นพูดเมื่อกี้
ผมฟังแล้วสรุปความได้ดังนี้
.
หากจะจัด 40 ปี 6 ตุลาในปีหน้า
โปรดอย่าคาดหวังมาตรฐานเดียวกับ 20 ปีที่แล้ว
.
เพราะเราไม่ได้อยู่ในภาวะที่เปิดเผยตัวไม่ได้ดังนั้น
แรงขับเคลื่อนที่จะเปิดตัวมันไม่เหมือนก่อน
.
อีกทั้งเราไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือน 20 ปีก่อน
แล้ว อย่าคาดหวังอะไรให้มากนักมีแรงเท่าไหร่ก็จัดกันไป
.
มีแต่คนบอก 6 ตุลา ทีไรก็จัดรำลึกคล้ายเชงเม้งขึ้นทุกวัน
แต่วัตถุประสงค์ของการรำลึกคือการทำให้สังคมไม่ลืม
วิธีการทบทวนให้คนไม่ลืมก็ต้องทำกันอย่างนี้แหละ
.
เราไม่ต้องโทษคนรุ่นใหม่ที่ไม่อินกับ 6 ตุลา
เพราะว่าเราไม่อินกับ 2475 ฉันใด
คนรุ่นใหม่ก็ไม่อินกับ 6 ตุลาฉันนั้น
.
ดังนั้นถ้าจะมีใครที่รำลึกถึงเรื่องนี้คือ
พวกเราที่เห็นเพื่อนเราถูกฆ่าตายมากมาย
.
จึงขอย้ำอีกครั้งว่าไม่ว่ามันจะเล็กจะใหญ่แค่ไหน
มันก็ไม่มีทางใช้มาตรฐานเดียวกันมาคาดหวังได้
.
สิ่งเดียวที่เราควรจะคิดคือเราจะทิ้งมรดก
อะไรเอาไว้ให้คนรุ่นต่อไปถ้าเราพอใจแล้ว
เราก็ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแต่ถ้าใครยังไม่พอใจ
ก็ต้องมาช่วยกันคิด

ที่มา


Chuveath Dethdittharak

ooo

วาทะ ธงชัย วินิจกูล

ศ.ดร.ธงชัย วินิจจะกูล....
"ถึงสังคมไทยจะเป็นประชาธิปไตยทันทีในวันนี้ พรุ่งนี้ ระบอบการเมืองของเราก็จะฟุบไปอีกนาน .... เพราะกระบวนการยุติธรรมของเรา ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง ด้วยเหตุนี้ การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ยึดหลัก ทำผิด ต้องรับผิด จึงสำคัญมาก ไม่ว่าใหญ่โตแค่ไหน ทำผิด ต้องรับผิด"

ที่มา
Janewit Chueasawatee