วันอังคาร, พฤศจิกายน 24, 2558

ลิงค์ คลิป Dr. Pavin's Talk in Chicago อุดมการณ์ราชานิยมแบบใหม่ และอนาคตของสถาบันกษัตริย์ไทย (ดร.ปวิน ชัชวาลย์พงศ์พันธ์ @ Chicago) 11/21/2015ดร.ปวิน ชัชวาลย์พงศ์ @ Chicago 11/21/2015 Part - 1

ดร.ปวิน ชัชวาลย์พงศ์ @ Chicago 11/21/2015 Part -2

ดร.ปวิน ชัชวาลย์พงศ์ @ Chicago 11/21/2015 Part -2 - 3