วันอาทิตย์, พฤศจิกายน 22, 2558

คำถามถึงคนเสื้อแดง... แม้ทหารจะทุจริตบ้างเล็ก ๆน้อยๆ แต่ก็จงรักภักดี ใจคอจะไม่ให้อภัยกันหรืออย่างไร?