วันศุกร์, มกราคม 04, 2562

อ่านการเดินหมากของฝ่ายรัฐบาล คสช. กกต.ต้องเดินหมากอิงประชาชน - สมชัย ศรีสุทธิยากร
ยังจำได้ไหม

ที่มา FB


สมชัย ศรีสุทธิยากร

กกต.ต้องเดินหมากอิงประชาชน

อ่านการเดินหมากของฝ่ายรัฐบาล คสช.

๑) อยากให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นช้าที่สุด เพื่อให้มีเวลาสร้างผลงานในโค้งสุดท้าย
๒) อยากให้การประกาศผลเลือกตั้ง เกิดขึ้นหลังงานพระราชพิธี
๓) อยากให้คำว่า “เลื่อนเลือกตั้ง” มาจากปากของ กกต.เอง
๔) การถือไพ่เป็นผู้ประกาศกฤษฎีกาการเลือกตั้ง ที่จะไม่ประกาศจนกว่า จะเข้าเขตที่ กกต.ต้องยอมเลื่อนวันเลือกตั้ง

อ่านการอ่านหมากของ กกต.

๑) หากรัฐบาลอยากเลื่อน รัฐบาลต้องเป็นผู้ชี้แจงเหตุผลเอง (จึงเป็นว่าหลังการประชุมร่วม ไม่ปรากฏ กกต.ร่วมแถลงข่าวกับ รองนายกวิษณุ)

๒) การเลื่อนเลือกตั้งในเวลาสั้นๆ ไม่กระทบความรู้สึกประชาชน แต่หากเลื่อนเป็นเดือน กกต.ไม่สามารถเอาหน้าไปรับอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนได้

๓) ถึงจะเลื่อนเลือกตั้งออก ๒ สัปดาห์หรือหนึ่งเดือน แต่ กกต.ยังอยากประกาศผลร้อยละ ๙๕ ก่อนวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันครบ ๑๕๐ วัน เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกฟ้องในประเด็น “ต้องจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จใน ๑๕๐ วัน” เพราะสามารถตีความหมายได้ ๒ แนวทาง คือ หย่อนบัตรเสร็จเท่านั้น หรือ ประกาศผลด้วย

๔) การยึดกำหนดการเลือกตั้ง ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตามเดิม หรือเลื่อนไปไม่เกิน ๒ สัปดาห์ จึงน่าจะเป็นความต้องการลึกๆของ กกต. แต่ขึ้นอยู่กับว่า รัฐบาลจะประกาศกฤษฎีกาเมื่อใด

ข้อเสนอต่อการเดินหมากของ กกต.

๑) อย่าเงียบ ต้องชี้แจงประชาชน
๒) ยืนยันว่า ยังคงเลือกตั้ง ๒๔ กุมภาพันธ์ ได้ หากรัฐบาลมีกฤษฎีกาออกมาภายใน ๒ สัปดาห์
๓) ยืนยันว่า เลื่อนเลือกตั้งไม่เกิน ๒ สัปดาห์ หากรัฐบาลมีกฤษฎีกาออกมาภายใน ๑ เดือน
๔) ขอให้รัฐบาลยืนยันว่า จะร่วมเป็นผู้รับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญา หากกกต.ประกาศผลการเลือกตั้งเกินกรอบ ๑๕๐ วัน แล้วถูกฟ้องว่าเป็นการจัดเลือกตั้งที่ไม่ชอบรัฐธรรมนูญ ทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ
...

สมชัยชี้ หากกฤษฎีกาการเลือกตั้งออกในวันที่ 4 มกราคม การเลือกตั้งยังคงเป็น 24 กุมภาพันธ์ได้

การออกกฤษฎีกาการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของรัฐบาล ส่วนการกำหนดวันเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของ กกต.ที่จะต้องมีมติภายใน 5 วันหลังจากรัฐบาลประกาศกฤษฎีกา

ดังนั้น หากรัฐบาลสามารถประกาศกฤษฎีกาล่าช้าจากกำหนดเดิม 2 มกราคม เพียง 2-3 วัน กกต.สามารถทดเวลาโดยมีมติกำหนดวันเลือกตั้งได้เร็วขึ้นได้โดยไม่มีผลกระทบต่อโร้ดแม็ปเดิม

แต่หากรัฐบาลไม่ยอมประกาศกฤษฎีกาในสัปดาห์นี้ จะทำให้กำหนดการต่างๆเดิมที่เคยกำหนดไว้ต้องขยับออกไป และไม่สามารถกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ตามที่สัญญากับทุกฝ่ายได้

ดังนั้นต้องจับตาดูว่ารัฐบาลจะเอาอย่างไร หากประกาศกฤษฎีกาช้า ย่อมไม่ใช่ความผิดของ กกต.ในการประกาศเลื่อนวันเลือกตั้ง ยกเว้นสองฝ่ายจะแอบตกลงกัน ซึ่งแสดงถึงการขาดความเป็นอิสระของกกต. และทำให้ประชาชนยิ่งขาดความเชื่อถือในความเป็นกลางในการจัดการเลือกตั้ง
...

ถอดรหัส วันเลือกตั้งใหม่

จากการให้สัมภาษณ์ของรองนายก วิษณุ เครืองาม ที่บอกว่าการประกาศผลของการเลือกตั้ง ภายใน 60 วันของ กกต. ไม่ควรไปทับซ้อน กับช่วงก่อนและหลังงานพระราชพิธี และระบุว่า สิ่งที่เป็นงานพระราชพิธี จะเกิดขึ้นแทบทุกสัปดาห์ในเดือนเมษายน ไปจนถึงกลางพฤษภาคม 2562

หมายความว่า การประกาศผลการเลือกตั้ง เมื่อครบ 60 วันของ กกต. ควรจะเป็นอย่างน้อยกลางเดือนพฤษภาคมไปแล้ว นั่นคือหากนับย้อนหลังจากกลางพฤษภาคมไป 60 วัน วันเลือกตั้งที่เหมาะสม จึงเหลือเพียงแค่ 2 วัน คือ 24 มีนาคมหรือไม่ก็ 31 มีนาคม 2562

จะถูกหรือจะผิดอย่างไร คงต้องรอดูว่า รัฐบาลจะประกาศกฤษฎีกาเลือกตั้งเมื่อใด และกกต. จะมีมติอย่างไรในการกำหนดวันเลือกตั้ง จบข่าว
...

จับตา 4 ม.ค. เดดล็อก-เดดไลน์ เลือกตั้ง | ม.ค.62 | เจาะลึกทั่วไทยhttps://www.youtube.com/watch?v=p2n_D45oqfc&feature=share