วันพฤหัสบดี, มกราคม 17, 2562

แย้มแล้ว เลือกตั้ง ๒๔ มีนาคม ประกาศผลก่อน ๙ พฤษภาคม กกต. ยัน "สามารถทำได้"

๑๗ ม.ค. หนังสือพิมพ์ข่าวสดเปิดเผยว่า กกต.ได้วางแผนงานเบื้องต้นไว้แล้ว หากมีการประกาศพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ในราชกิจจานุเบกษาภายในช่วงวันที่ ๑๕-๒๓ ม.ค.นี้ ให้มีการเลือกตั้ง ก็จะกำหนดวันเลือกตั้งเป็นวันที่ ๒๔ มี.ค.

โดยจะมีเวลารับรองผลการเลือกตั้ง ๔๕ วัน ซึ่งทันตามกรอบที่กฎหมายกำหนด ๑๕๐ วัน ตรงกับที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อันมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้า คสช. เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค. ที่ผ่านมา

ถึงความชัดเจนกำหนดวันเลือกตั้งว่า จะได้รายงานผลการประชุมเกี่ยวกับการจัดพระราชพิธีให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้รับทราบ เพื่อประกอบการกำหนดวันเลือกตั้งของกกต. คาดว่าพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) เลือกตั้งจะออกภายในเดือน ม.ค.นี้ และจะมีการเลือกตั้งไม่เกินเดือน มี.ค.

และซึ่งตรงกับที่ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. ชี้แจงกรณีราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ส.ส. และประกาศ กกต. จำนวน ฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการเลือกตั้ง

โดยกล่าวตอนหนึ่งว่า ในส่วนของ กกต. ได้คุยกันว่าจะจัดการเลือกตั้งและประกาศผลภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่ พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. ใช้บังคับภายใน พ.ค. ส่วนถ้ามีการเลือกตั้งในวันที่ ๒๔ มี.ค. ระยะเวลาการประกาศผลก่อนวันที่ พ.ค. หรือรวมแล้ว ๔๕ วัน ก็น่าเชื่อว่า กกต.สามารถทำได้