วันอาทิตย์, สิงหาคม 06, 2560

วาทะเด็ด... การขึ้นมาของประยุทธ์และการดำรงอยู่ มา 3 ปีกว่านั้น สำคัญอยู่ที่คนให้ท้าย ตั้งแต่ คนออกบัตรเชิญให้มารัฐประหาร มาจนถึงหัวขบวน... จริงบ่......