วันอาทิตย์, สิงหาคม 06, 2560

ใครหนอเคยพูดไว้ว่า "มะนาวแพงก็ไปปลูกมะนาวสิ" ตอนนี้มะนาวราคาหน้าสวนลูกละไม่ถึง 15 สตางค์ แถมไม่มีคนซื้ออีกต่างหาก... อยู่มา 3 ปี ทำได้แค่ปัดปัญหากับโทษรัฐบาลเก่า?

เกษตรกรทำสวนมะนาวที่ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร กำลังได้รับผลกระทบจากราคามะนาวตกต่ำจนไม่มีราคา แถมไม่มีคนมารับซื้อ เกษตรกรต้องขนขึ้นรถไปทิ้งเป็นปุ๋ยไว้ท้ายสวนอย่างน่าเสียดาย

ไม่รู้ใครเคยพูดไว้ว่า"มะนาวแพงก็ไปปลูกมะนาวสิ"

ตอนนี้มะนาวราคาหน้าสวนลูกละไม่ถึง 15 สตางค์ แถมไม่มีคนซื้ออีกต่างหาก ชาวสวนเลยต้องได้เอามากองทิ้งไว้เป็นปุ๋ย

ไม่ได้โทษรัฐบาลแต่ฝ่ายเดียวหรอกที่ราคามันตก เพราะพืชผลกับฤดูกาล มันมีผลต่อราคาโดยสภาพของมันอยู่

แต่ที่รัฐปฎิเสธไม่ได้ก็คือ มีหน้าที่ที่จะต้องส่งเสริมศักยภาพของประชาชนทุกสาขาอาชีพ หากสิ่งไหนที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพของประชาชน ก็เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องหาวิธีแก้ไข หรือ บรรเทาปัญหาของประชาชน

ไม่ใช่ประเภทพูดพอให้พ้นปากว่า มะนาวแพงก็ไปปลูกมะนาว พอมะนาวถูก ก็บอกเป็นเพราะปลูกกันเยอะ

โดยที่ไม่เคยคิดหาทางแก้ปัญหาในทางส่งเสริมศักยภาพเดิมที่ประชาชนมีอยู่ เอาแต่ปัดปัญหาไปวันๆ

เงินเป็นหมื่นๆล้านที่เอามาละลาย มาทำปุ๋ยอินทรีย์อยู่ในตอนนี้

ถ้าหากมีการเอามาลงทุนทำโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตรที่ล้น ระบายไม่ทันเพื่อยืดอายุผลผลิตออกไปและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เหล่านี้จะยั่งยืนกว่าไหม ถึงไม่แก้ปัญหาทั้งหมด แต่ก็น่าจะบรรเทาได้บ้าง

ไม่ใช่อยู่มา 3 ปี ทำได้แค่ปัดปัญหากับโทษรัฐบาลเก่าที่มา FB
Thuethan Prasobchoke