วันพุธ, มีนาคม 01, 2560

สังคมเริ่มตั้งคำถาม ชุมชนธรรมกายเป็นมนุษย์ใช่ไหมคสช ทำร้ายเขาทำไม + 'ชัยวัฒน์ สถาอานันท์' มองกรณีธรรมกาย: 'สังคมไทยกำลังป่วยมาก'
https://www.youtube.com/watch?v=fkhhqE848NE

สังคมเริ่มตั้งคำถาม ชุมชนธรรมกายเป็นมนุษย์ใช่ไหมคสช ทำร้ายเขาทำไม

สถานีข่าวการเมือง

Published on Mar 1, 2017

คลิกเพื่อติดตาม Subscribe สถานีข่าวการเมือง
https://www.youtube.com/channel/UCqGm...

ooo
'ชัยวัฒน์ สถาอานันท์' มองกรณีธรรมกาย: 'สังคมไทยกำลังป่วยมาก' by Anuthee Djthevaporn
1 มีนาคม 2560
Voice TV

ที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันนี้ มีการจัดเสวนาวิชาการในหัวข้อ "ผู้นำ อำนาจ การเมือง" เพื่อระลึกถึง ดร.เกล็น เพจ หนึ่งในปรมาจารย์ด้านรัฐศาสตร์โลก ผู้เขียนทฤษฎีว่าด้วยผู้นำทางการเมืองและทฤษฎีรัฐศาสตร์ด้านสันติวิธีสันติวิธี โดยในช่วงหนึ่ง ได้มีการถามวิทยากรเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดกรณีวัดพระธรรมกายในมุมมองของสันติวิธี ซึ่ง ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ หนึ่งในวิทยากร ก็ได้ร่วมแสดงความเห็นไว้อย่างน่าสนใจ
https://www.youtube.com/watch?v=8hQfTxZDHEs

SHTV

Published on Mar 1, 2017
VoiceNews - VoiceTV21 @Voice_TV

ooo

เวอร์ชั่นที่ยาวกว่า
#TV24 FullHD Video - "ชัยวัฒน์ สถาอานันท์" ถาม "สังคมไทย ใครป่วย?"