วันเสาร์, มีนาคม 25, 2560

สิงคโปร์ขยายถนนใช้วิธีย้ายต้นไม้ใหญ่แบบนี้ ประเทศไทยเรา น่าเอาเป็นแบบอย่างนะ
https://www.facebook.com/Nongkondeesrisahmon/videos/1864103693863098/


ฝันไปเถอะคับว่าประเทศไทยจะย้ายต้นไม้ โค่นอย่างเดียว
ชอบไปดูงานต่างประเทศแต่ไม่ทำตามที่ไปดูมา

ความเห็นจากโพสต์