วันศุกร์, มีนาคม 24, 2560

ดับชีวิต"ชัยภูมิ ป่าแส"สู่การแก้ปัญหาชนเผ่า ลบมายาคติ แหล่งยาเสพติด-ทำลายป่า
https://www.youtube.com/watch?v=_jM6tM62_Ss

ดับชีวิต"ชัยภูมิ ป่าแส"สู่การแก้ปัญหาชนเผ่า ลบมายาคติ แหล่งยาเสพติด-ทำลายป่า

jom voice

Published on Mar 23, 2017

นายศักดา แสนมี่ เลขาธิการเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย และนายสุมิตรชัย หัตถสาร ทนายความจากศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น ให้สัมภาษณ์ Thaivoice เกี่ยวกับการวิสามัญฆาตกรรมนายชัยภูมิ ป่าแสเยาวชนนักเคลื่อนไหวเพื่อกลุ่มชาติพันธุ์ชาวลาหู่ ด้วยข้อหายาเสพติดและพยายามขัดขืนต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 17 มีนาคมที่ผ่านมา โดยนายศักดา กล่าวว่า การเสียชีวิตของน้องชัยภูมิ สังคมไทยโดยเฉพาะรัฐบาลควรตระหนักถึงปัญหาชนเผ่น คนไร้สัญชาติและกลุ่มชาติพันธุ์ที่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ตามตะเข็บชายแดน ปัญหานี้หมักหมมมานาน สังคมไทยมีมายาคติเกี่ยวกับชนเผ่าว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติด การบุกรุกป่า ตัดไม้ทำลายป่า และเป็นที่มาของการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงมาโดยตลอด เพื่อแก้ปัญหาการเหมารวมและลบมายาคติดังกล่าว รัฐบาลและสังคมไทยควรจะจริงจังที่จะกำหนดนโยบายเพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ให้ชนเผ่า กลุ่มชาติพันธุ์ มีตัวตนมีสิทธิที่จะเข้าถึงความเป็นธรรมและสวัสดิการของรัฐเช่นเดียวกับพลเมืองไทยโดยทั่วไป

.....

ทนาย"น้องชัยภูมิ"กังวลพยานกลัว-ทหาร เสนอตั้งกก.อิสระค้นหาความจริงhttps://www.youtube.com/watch?v=ZEmqbKKUPcs

jom voice

Published on Mar 22, 2017

นายสุมิตรชัย หัตถสาร ทนายความศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น ทำหน้าที่ทนายให้กับนายชัยภูมิ ป่าแส เยาวชนเผ่าลาหู่ จังหวัดเชียงใหม่ที่ถูกทหารวิสามัญฆาตกรรมในข้อหามียาเสพติดและพยายามต่อสู้กับเจ้าหน้าที่เมื่อวันที่ 17 มีนาคมที่ผ่านมา พร้อมด้วย นายศักดา แสนมี่ เลขาธิการเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ให้สัมภาษณ์ Thaivoice เกี่ยวกับความคืบหน้าคดีวิสามัญนายชัยภูมิ ป่าแส โดยนายสุมิตรชัยกล่าวว่า ข้อมูลเวลานี้ออกมาจากฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายเดียว ซึ่งก็ต้องหาหลักฐานมาหักล้าง ส่วนจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจริงหรือไม่นั้นก็ต้องพิสูจน์กันต่อไปแต่สิ่งที่จะต่อสู้คือ การวิสามัญฆาตกรรมนั้นเป็นการกระทำเกินกว่าเหตุและเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ ซึ่งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่รัฐเพียงฝ่ายเดียว อาจจะไม่เป็นที่ยอมรับ จึงเรียกร้อให้มีการตั้งคณะกรรมการที่เป็นอิสระเข้ามาสอบสวนเหตุการวิสามัญฆาตกรรมครั้งนี้ โดยเชิญผู้เชิญผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านเข้ามร่วม อย่างไรก็ตามในฐานะพยานก็พยายามจะสอบหาข้อเท็จจริงให้มากที่สุด แต่กังวลใจมากเพราะพยานที่เห็นเหตุการณ์จำนวนมากตอนนี้เกิดความหวาดกลัวไม่กล้าที่จะให้การซึ่งอันนี้เป็นปัญหาหนึ่งของการทำงาน แต่จะประสานการทำงานกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องนี้แล้ว รวมทั้งองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ ด้วย