วันอังคาร, มีนาคม 21, 2560

สำนักข่าวอิศราเผย113 ชื่อนักการเมือง ก่อนถูกคัดเหลือ60! สตง.ไล่บี้เก็บภาษีปมทรัพย์สินรอบ2

เผย113 ชื่อนักการเมือง ก่อนถูกคัดเหลือ60! สตง.ไล่บี้เก็บภาษีปมทรัพย์สินรอบ2


17 มีนาคม 2560
ที่มา สำนักข่าวอิศรา

เปิดครบรายชื่อ 113 ชื่อนักการเมือง ก่อนถูกคัดเหลือ60 ราย! ล้วนมีตำแหน่งเป็นรมต.- หลังสตง.เตรียมทำหนังสือไล่บี้สรรพากรเก็บภาษีปมแจ้งทรัพย์สินเพิ่มรอบสอง ยืนยันจุดยืมเดิม ที่ผ่านมาเสียไม่ถูกต้องครบถ้วน หลีกเลี่ยงมีโทษตามประมวลรัษฎากร มาตรา 37 จำคุกไม่เกิน 7 ปี

สาธารณชนคงได้รับทราบข้อมูลกันไปแล้วว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เตรียมทำหนังสือแจ้งถึงกรมสรรพากร ให้ เรียกเก็บภาษีจากนักการเมือง 60 คน ในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และ นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเมื่อพ้นตำแหน่งรัฐมนตรี บางรายเพิ่มขึ้นนับพันล้านบาท บางรายซึ่งเป็นระดับนายกรัฐมนตรีมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเกือบ500ล้านบาท ซึ่งทรัพย์สินทึ่เพิ่มขึ้นถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากรมาตรา39 อยู่ในบังคับต้องเสียภาษี แต่เมื่อ สตง.ตรวจแบบภ.ง.ด.แล้ว นักการเมืองส่วนใหญ่จะแจ้งรายการเสียภาษีเฉพาะเงินเดือนเท่านั้น ไม่ได้นำทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นมาเสียภาษี จึงเป็นการเสียภาษีที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนและถือเป็นการหลีกเลี่ยงภาษีตามประมวลรัษฎากร มาตรา 37ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปี

(อ่านประกอบ : ไม่ใช่แค่ทักษิณ! สตง.แจ้งสรรพากรเก็บภาษีนักการเมือง 60 ราย ยุค 'มาร์ค-ยิ่งลักษณ์' )

ขณะที่ สำนักข่าวอิศรา ได้รับการยืนยันข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข่าวในสตง.ว่า เกี่ยวกับเรื่องนี้ สตง. เคยทำหนังสือแจ้งเป็นทางการ กับ กรมสรรพากร ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2559 แล้ว โดยแจ้งให้กรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีนักการเมือง 60 ราย มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเมื่อพ้นตำแหน่งไปแล้ว โดยใช้ฐานข้อมูลการแจ้งบัญชีทรัพย์สินที่นักการเมืองเหล่านี้ แจ้งไว้กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกอบเรื่อง

พร้อมยืนยันว่า ทรัพย์สินทึ่เพิ่มขึ้นของนักการเมืองถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากรมาตรา39 อยู่ในบังคับต้องเสียภาษี และเมื่อ สตง.ตรวจแบบภ.ง.ด.แล้ว นักการเมืองส่วนใหญ่จะแจ้งรายการเสียภาษีเฉพาะเงินเดือนเท่านั้น ไม่ได้นำทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นมาเสียภาษี จึงเป็นการเสียภาษีที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน และถือเป็นการหลีกเลี่ยงภาษี ขอให้กรมสรรพากรแจ้งประเมินภาษีจากนักการเมืองเหล่านี้ด้วย

อย่างไรก็ตาม กรมสรรพากร ก็ไม่ได้มีการแจ้งประเมินภาษีจากนักการเมืองเหล่านี้ ตามความเห็นของสตง.แต่อย่างใด โดยทำหนังสือแจ้งตอบ กลับสตง. ว่า นักการเมืองเหล่านี้ ไม่ได้ถูกตรวจสอบพบปัญหาเรื่องการร่ำรวยผิดปกติ และมีการส่งความเห็นของ ป.ป.ช. ที่ยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องร่ำรวยผิดปกติมาให้ สตง.ทราบด้วย

(อ่านประกอบ : จับตา'สตง.'เปิดเกมไล่บี้ภาษีนักการเมือง 60 คน&ทักษิณ กับความไม่ลงรอย'สรรพากร')

ล่าสุด สำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบพบว่า ในช่วงต้นปี 2559 สตง. เคยทำหนังสือแจ้งถึงกรมสรรพากร ให้ตรวจข้อมูลภาษีของนักการเมืองที่พ้นตำแหน่งและมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น โดยเบื้องต้นรายชื่อนักการเมือง ที่อยู่ในข่ายถูกตรวจสอบ มีจำนวน 113 ราย ในยุครัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี และน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ก่อนที่จะมีการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม จนเหลือนักการเมืองที่อยู่ในข่ายถูกตรวจสอบภาษี จำนวน 60 คน

สำหรับรายชื่อนักการเมืองจำนวน 113 ราย มีดังนี้

ยุครัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี


1. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
2. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ
3. นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ
4.นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ
5. นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย
6. นายวีระชัย วีระเมธีกุล
7. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ
8. นายกรณ์ จาติกวณิช
9. นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์
10. นายแพทย์พฤฒิชัย ดำรงรัตน์
11. นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค
12. นายวิทยา แก้วภราดัย
13. นายมานิต นพอมรบดี
14. นายธีระ สลักเพชร
15. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
16. นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์
17. นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์
18. นายไพฑูรย์ แก้วทอง
19. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
20. นายกษิต ภิรมย์
21. นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล
22. นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์
23. นายถาวร เสนเนียม
24. นายโสภณ ซารัมย์
25. นายประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ
26. นายเกิ้อกูล ด่านชัยวิจิตร
27. ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี
28. นางพรทิวา นาคาศัย
29. นายอลงกรณ์ พลบุตร
30. นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล
31. นายสุวิทย์ คุณกิตติ
32. นายธีระ วงศ์สมุทร
33. นายชาติชาย พุคยาภรณ์
34. นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง
35.นายวิฑูรย์ นามบุตร
36. นายอิสสระ สมชัย
37.นายนิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ
38. นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร
39.นายศุภชัย โพธิ์สุ
40.นายมั่น พัธโนทัย
41. นายไชยยศ จิรเมธากร
42.นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน
43.นายจุติ ไกรฤกษ์
44.นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ
45. นายองอาจ คล้ามไพบูลย์
46.นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี

ยุครัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี

47. นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
48. นายสรวงศ์ เทียนทอง
49.นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช
50.นายประชา ประสพดี
51.พลเอกพฤณฑ์ สุวรรณทัต
52. นายพ้อง ชีวานันท์
53.นางเบญจา หลุยเจริญ
54. นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
55. นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย
56. นาย วิสาร เตชะธีราวัฒน์
57.นายยรรยง พวงราช
58.นายวรเทพ รัตนากร
59.นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี
60.นางปวีณา หงสกุล
61. นายประเสริฐ บุญชัยสุข
62.นายประดิษฐ สนธวณรงค์
63.นายจาตุรนต์ ฉายแสง
64.นายสนทยา คุณปลื้ม
65.นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล
66.นายชัยเกษม นิติสิริ
67.นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์
68.นายสมศักดิ์ ภูรีศรีศักดิ์
69. นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา
70.นายยุคล ลิ้มแหลมทอง
71.นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล
72.นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์
73.พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา
74. นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ
75.นายสันติ พร้อมพัฒน์
76.นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง
77.พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก
78.นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล
79.น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
80. นายชลน่าน ศรีแก้ว
81.ฐานิสร์ เทียนทอง
82.นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร
83.พลตำรวจโท ชัจจ์ กุลดิลก
84.นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์
85. นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล
86.นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์
87.นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข
88.พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต
89.นายบุญทรง เตริยาภิรมย์
90.นายเฉลิม อยู่บํารุง
91.นายพีรพันธุ์ พาลุสุข(เสียชีวิตแล้ว)
92.นายศักดา คงเพชร
93.หม่อมราชวงศ์ พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์
94.นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์
95.นายวิทยา บุรณศิริ
96.นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช
97.นายปลอดประสพ สุรัชสวดี
98.นางสุกุมล คุณปลื้ม
99.นายชาติ หาญสวัสดิ์
100.นายภูมิ สาระผล
101.นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์
102.นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์
103.นางนลินี ทวีสิน
104.นายประเสริฐ จันทรวงทอง
105.นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น
106.นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล
107.นางบุญรื่น ศรีธเรศ
108.นายพิชัย นริพทะพันธุ์
109.นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์
110.นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ
111.นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล
112.นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์
113. พลตำรวจเอกโกวิท วัฒนะ


ขณะที่มีรายงานข่าวจากสตง.แจ้งว่า ในเร็วๆ นี้ สตง.จะทำหนังสือฉบับใหม่ถึงกรมสรรพากร เพื่อแจ้งให้ตรวจสอบภาษีนักการเมือง 60 ราย จากรายชื่อเดิมทั้งหมด 113 ราย พร้อมยืนยันเหตุผลเดิมว่า ทรัพย์สินทึ่เพิ่มขึ้นของนักการเมืองถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากรมาตรา39 อยู่ในบังคับต้องเสียภาษี และเมื่อ สตง.ตรวจแบบภ.ง.ด.แล้ว นักการเมืองส่วนใหญ่จะแจ้งรายการเสียภาษีเฉพาะเงินเดือนเท่านั้น ไม่ได้นำทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นมาเสียภาษี จึงเป็นการเสียภาษีที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน และถือเป็นการหลีกเลี่ยงภาษี ขอให้กรมสรรพากรแจ้งประเมินภาษีจากนักการเมืองเหล่านี้ด้วย เพราะเห็นว่าที่ผ่านมามีการเสียภาษีที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน และถือเป็นการหลีกเลี่ยงภาษีตามประมวลรัษฎากร มาตรา 37 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี

ส่วนรายชื่อนักการเมือง 60 ราย ที่จะถูกตรวจสอบภาษีเป็นทางการจะมีใครบ้างนั้น และในท้ายที่สุดจะถูกเก็บภาษีได้จริงหรือไม่ โปรดติดตามตอนต่อไป


ooo

สำนักข่าวอิศรา เผย60รายชื่อ พรรคเพื่อไทย-ประชาธิปัตย์ ไล่บี้สรรพากรเก็บภาษีhttps://www.youtube.com/watch?v=r3me7bypHVM

Freedom Thailand

Published on Mar 21, 2017
สำนักข่าวอิศรา เผย 60 รายชื่อ พรรคเพื่อไทย-ประชาธิปัตย์ ไล่บี้สรรพากรเก็บภาษี