วันพฤหัสบดี, มีนาคม 23, 2560

รายงานยูเอ็นชี้ว่าการเหยียด-กีดกัน คือสาเหตุหนึ่งของความไม่เท่าเทียมทั่วโลก - Discrimination Compounds Global Inequality: UN Reportที่มาของภาพประกอบ: Flickr/John Nakamura RemyFlickr/สัญญาอนุญาต CC BY-S.A 2.0


รายงานยูเอ็นชี้ว่าการเหยียด-กีดกัน คือสาเหตุหนึ่งของความไม่เท่าเทียมทั่วโลก


Thu, 2017-03-23 21:35
ที่มา ประชาไท

ในรายงานเรื่องการพัฒนามนุษย์ของสหประชาชาติระบุว่าถึงแม้โดยรวมการพัฒนามนุษย์จะดีขึ้นเมื่อเทียบกับ 27 ปีที่แล้วแต่ยังคงมีปัญหาความยากจนและความไม่เท่าเทียม หนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ผู้คนถูกกีดกันจากการมีส่วรร่วมทางการเมืองและเศรษฐกิจเป็นเพราะการเหยียดอัตลักษณ์ เช่น การเหยียดชาติพันธุ์ เพศสภาพ หรือชนชั้นวรรณะ

สหประชาชาติออกรายงานเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2560 ระบุว่าถึงแม้ในช่วง 25 ปีที่ผ่านมาโลกเรามีพัฒนาการที่น่าประทับใจ แต่คนจำนวนมากก็ยังคงไม่ได้รับประโยชน์จากพัฒนาการนี้เนื่องจากการเหยียดและกีดกัน

ในรายงานการพัฒนามนุษย์ปี 2560 ของสหประชาชาติระบุว่าการพัฒนามนุษย์โดยรวมแล้วมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในทุกภูมิภาคของโลกเมื่อเทียบกับปี 2533 แต่ถึงแม้จะมีพัฒนาการทั่วๆ ไป แต่ปัญหาความยากจนและความไม่เท่าเทียมกันก็ยังคงอยู่

เฮเลน คลาร์ก ผู้จัดการโครงการพัฒนาของสหประชาชาติรายงานว่า ถึงแม้จะมีการพัฒนาเรื่องการเข้าถึงการศึกษาและสุขอนามัยโดยรวมๆ เพิ่มมากขึ้นและการให้โอกาสผู้หญิงและเด็กผู้หญิงเพิ่มขึ้นกว่าแต่ก่อน แต่ปัญหาความยากจนและการกีดกันก็ยังคงอยู่แม้แต่ในประเทศพัฒนาแล้ว โดยที่มีคนมากกว่า 300 ล้านคน รวมถึงเด็ก 1 ใน 3 มีชีวิตอยู่ในสภาพที่เอนไปในทางยากจน

เรื่องของความยากจนและการกีดกันมักจะมีสาเหตุมาจากเรื่องการเหยียดอัตลักษณ์ต่างๆ (discrimination) อย่างเรื่องการเหยียดเชื้อชาติ การเหยียดเพศสภาพ การเหยียดสถานะความเป็นผู้อพยพ ความเป็นชนพื้นเมือง เป็นคนพิการ หรือแม้กระทั่งชนชั้นวรรณะหรือสิ่งที่ถูกมองเป็นชนชั้นล่างทางสังคม ทำให้กลุ่มคนเหล่านี้มักจะถูกกดให้อยู่ภายใต้ความยากจนมากกว่า

คลาร์กกล่าวว่าควรมีการแก้ปัญหาด้วยการขจัดกฎหมายและบรรทัดฐานทางสังคมที่มีลักษณะการเหยียดหรือกีดกันอย่างลึกๆ และตราตรึงในสังคม รวมถึงต้องมีการพูดถึงปัญหาเรื่องผู้คนมีส่วนร่วมทางการเมืองได้ไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้กลายเป็นสิ่งฉุดรั้งความก้าวหน้าสำหรับผู้คนจำนวนมาก

ยูเอ็นยังพูดถึงเรื่องที่โดยรวมแล้วผู้หญิงและเด็กผู้หญิงยังคงถูกกีดกัน ใน 18 ประเทศยังคงมีกฎห้ามไม่ให้ผู้หญิงทำงานถ้าไม่ได้รับการอนุมัติจากสามี รวมถึงจำนวนประชากรผู้หญิงลดลงน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของโลกเนื่องจากการเหยียดเพศหญิงจนทำให้เกิดการบีบให้ทำแท้งเฉพาะเพศหญิงและสังหารทารกเพศหญิงในบางพื้นที่

เซลิม ยาฮาน ผู้อำนวยการสำนักงานรายงานเรื่องการพัฒนามนุษย์ของสหประชาชาติ (HDRO) กล่าวว่า "พวกเราให้ความสนใจกับค่าเฉลี่ยระดับชาติมากเกินไป ซึ่งเป็นการปกปิดมองไม่เห็นชีวิตของผู้คนที่มีความแตกต่างกันมาก" จึงเสนอให้มีการสำรวจคนท่ถูกกีดกันออกไปด้วยและหาสาเหตุว่าทำไมพวกเขาถึงถูกกีดกัน

รายงานของสหประชาชาติยังระบุถึงเรื่องคนที่ถูกไล่ที่ เช่น กลุ่มชนพื้นเมืองในบราซิลหลายชาติพันธุ์ที่รวมแล้วมากกว่า 25,000 คน ถูกไล่ที่เพื่อทำการก่อสร้างเขื่อน โดยที่การบังคับย้ายถิ่นฐานเหล่านี้ทำให้เกิดความแตกแยกของชุมชนและบีบให้กลุ่มชนพื้นเมืองต้องย้ายถิ่นฐานหลายครั้ง

เรียบเรียงจาก

Discrimination Compounds Global Inequality: UN Report, IPS News, 22-03-2017

ooo

Discrimination Compounds Global Inequality: UN Report
UNDP Administrator, Helen Clark. Credit: UN Photo/Rick Bajornas


By Lyndal Rowlands
Inter Press Service

UNITED NATIONS, Mar 22 2017 (IPS) - Despite 25 years of impressive global development, many people are not benefiting from progress due to persistent discrimination, according to a UN report released Tuesday.

The 2017 Human Development Report found that overall human development has improved significantly across all regions of the world since 1990. Yet despite these general improvements, poverty and inequality have persisted.

“The world has come a long way in rolling back extreme poverty, in improving access to education, health and sanitation, and in expanding possibilities for women and girls,” said UN Development Program Administrator Helen Clark at the report’s launch. “But those gains are a prelude to the next, possibly tougher challenge, to ensure the benefits of global progress reach everyone.”

The report described how poverty and exclusion have remained, even in developed countries, where over 300 million people – including more than one-third of all children – live in relative poverty.

The reasons for poverty and exclusion are often related to discrimination based on race, gender or migration status, the report found. Some of those most likely to live in poverty include indigenous people and people with disabilities. Meanwhile, more than 250 million people worldwide face discrimination solely on the basis of caste or another similar inherited lower status within society.

“By eliminating deep, persistent, discriminatory social norms and laws, and addressing the unequal access to political participation, which have hindered progress for so many, poverty can be eradicated and a peaceful, just, and sustainable development can be achieved for all,” Helen Clark said.

The largest group to be discriminated against globally is women and girls. Women are still poorer and earn less than men in every country globally and in 18 countries, women need their husband’s approval to work, the report found. Women now make up slightly less than half of the world’s population due to discrimination before and at birth through sex-selective abortion and infanticide.

“We place too much attention on national averages, which often mask enormous variations in people’s lives,” said Selim Jahan. “In order to advance, we need to examine more closely not just what has been achieved, but also who has been excluded and why.”

Other examples in this years report include the indigenous Parakanã, Asurini and Parkatêjê peoples of Brazil who were among more than 25,000 people forced to relocated due to the construction of the Tucuruí Dam in Brazil.

“Poor resettlement planning split up communities and forced them to relocate several times,” the report found.

Norway, Australia and Switzerland again topped the annual report as the world’s three most developed countries. Those countries with the lowest levels of human development were mostly in Sub-Saharan Africa and the Pacific. Syria was ranked at 149 of 188 countries, a sharp fall from 107 in 2009 before the Syrian conflict began.