วันพฤหัสบดี, มีนาคม 23, 2560

ดู๊... เฒ่าทารก "โซ-มา-เลีย" ดูถูกประชาชน และผู้สมัครทุกคน... มีชัย ถาม จะเป็นประชาธิปไตยไปทำไม หากเลือกตั้งแล้วได้แต่นักการเมืองโกง

มีชัย ถาม จะเป็นประชาธิปไตยไปทำไม หากเลือกตั้งแล้วได้แต่นักการเมืองโกง

22 มี.ค. 60
ที่มา มติชนอนไลน์

“มีชัย” ชี้ รธน. หมวดปฏิรูปแก้วิกฤติการเมืองได้ ขู่ ตร. ถ้าฝืน เจอฉีกไปท้องถิ่น-จว.แน่นอน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22 มีนาคม ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติและทิศทางการับเคลื่อนการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)” โดยนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “บทบาทของรัฐธรรมนูญ ในการคลี่คลายวิกฤติการณ์ทางการเมืองไทย” ตอนหนึ่งว่า ที่มาของการเข้าสู่อำนาจทางการเมือง ทั้งระดับชาติ และท้องถิ่น ทำให้มีการใช้อำนาจโดยไม่สุจริต เพื่อการรักษาอำนาจตัวเอง สำหรับเอาทุนคืน เป็นวิกฤติที่อันตรายที่สุดสำหรับประเทศและประชาชน ตลอดจนทำลายความน่าเชื่อถือของระบอบประชาธิปไตย ที่หากเป็นอย่างนี้ เราจะเป็นประชาธิปไตยทำไม ซึ่งไม่ใช่ความคิดที่ดี เช่นเดียวกับการทุจริตอื่นๆ ส่วนระบบข้าราชการที่ไม่รู้ร้อนรู้หนาว ก็ก้าวไป 4.0 ไม่ได้ เพราะยังขี่เกวียนอยู่ ทั้งหมดนี้เกิดจากคนไม่มีวินัย

“หัวใจสำคัญของรัฐธรรมนูญ ฉบับผ่านประชามติ คือ ต้องการสร้างให้คนให้มีวินัย เน้นการศึกษาตั้งแต่เด็ก โดยรัฐ ท้องถิ่น และประชาชน ต้องร่วมมือกัน โดยหมวดการปฏิรูป กำหนดให้ กลไกพิเศษด้านการศึกษา คือให้มีกรรมการดูแลการปฏิรูป โดยให้มีคนในกระทรวงน้อยที่สุด ส่วนกลไกพิเศษด้านปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม เน้นไปที่ตำรวจ นี่คือโอกาสสุดท้ายที่จะปฏิรูปตำรวจ ให้มีความเป็นอิสระ หากคนในองค์กรตำรวจไม่เข้าใจ ปฏิรูปไม่สำเร็จ วันหนึ่งไม่ช้าตำรวจจะค่อยๆถูกฉีกออกไป ที่ท้องถิ่น และจังหวัด แต่ถ้าปฏิรูปสำเร็จจะเป็นปึกแผ่น จุดสำคัญคือ หมวดปฏิรูป พยายามสร้างกลไก ให้ไปสู่เป้าหมาย ไม่ให้เกิดวิกฤตการเมืองที่ผ่านมา ซึ่งมีการกำหนดเวลาให้ทำ ถ้าไม่ทำก็บอกผลเอาไว้ ถ้าไม่ทันก็ให้ย้ายหัวหน้าส่วนราชการออกไป เช่น กรณีตำรวจบอกว่า หากไม่ปฏิรูป ต่อไปการแต่งตั้งให้ตั้งตามระบบอาวุโส” นายมีชัย กล่าว

ooo

ชาวบ้านถาม แล้วเป็นเผด็จการล่ะ ตรวจสอบได้ไหมว่าไม่โกง (ไล่ได้ไหม ถ้าโกง)
Atukkit Sawangsuk.....

ดูถูกปชช. และผู้สมัครทุกคนว่าขี้โกง เลือกได้แต่คนโกง มองไม่เห็นว่าปชช. พัฒนาได้ เรียนรู้ได้ว่าจะจัดการอย่างไรกับคนโกง พร้อมๆกันก้อเทใจเชียร์ระบอบอำนาจนิยมว่าคนมาจากการแต่งตั้งนั้นไม่โกง นี่มันสุดยอดโซมาเลียอ ำนาจนิยมนะครับ
มิตรสหายท่านหนึ่ง