วันอังคาร, มีนาคม 28, 2560

สิทธิมนุษยชนไทย ขึ้นเขียง... ข้อสังเกตุและคำเสนอแนะของ UN Human Rights Committee ประเด็นสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิการเมือง หลังการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 13-14 มีนาคม 2560

เผยบทสรุป 'ไทย' บนเวทีสิทธิมนุษยชน

by พิชิตศักดิ์ แก่นนาคำ
28 มีนาคม 2560
Voice TV

เผยแพร่บทสรุปที่เจนีวา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ห่วง 'ไทย' ใช้กฎหมายริดรอนเสรีภาพประชาชน คุกคามนักกิจกรรม-สื่อมวลชน

จากกรณีผู้แทนรัฐบาลไทยเข้าร่วมชี้แจงต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ หรือ UNCHR ในประเด็นสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิการเมือง อย่างไรก็ดีวันนี้ได้มีการเผยแพร่บทสรุปหลังการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ซึ่งสามารถอ่านได้บทสรุปดังกล่าวได้ทางออนไลน์แล้ว (คลิกอ่านที่นี่)

ทั้งนี้การเข้าร่วมชี้แจงในครั้งนั้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้แสดงความกังกลในการใช้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ รวมถึงการคุกคามนักเคลื่อนไหว และเรียกร้องให้รัฐบาลไทยทบทวนกำหนดการใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งโอนคดีพลเรือนจากศาลทหารทุกคดีนำไปสู่กระบวนการยุติธรรมในชั้นศาลพลเรือน

รายละเอียดเพิ่มเติม

-สิทธิมนุษยชนไทย ขึ้นเขียง

ooo


Section C: Principle matters of concern:

Interpretative declarations and derogations on the Covenant and State of emergency

Constitutional and legal framework

National human rights institution

Non-discrimination

Death Penalty

Extra-judicial killings, enforced disappearances and torture

Trafficking and forced labour

Right to liberty and security of persons and humane treatment of persons deprived of their liberty

Rights of aliens

Right to a fair trial and military courts

Conditions of detention

Freedom of expression

Lèse majesté

Peaceful Assembly

Statelessness

Please go to the following link for the full report: