วันอังคาร, มีนาคม 28, 2560

เปิดพิมพ์เขียว "ปฎิรูปกองทัพ(3)" หยุดทหารทำ "รัฐประหาร" อย่างถาวร
https://www.youtube.com/watch?v=FbT8uNROTlw

เปิดพิมพ์เขียว"ปฎิรูปกองทัพ(3)"หยุดทหารทำ"รัฐประหาร"อย่างถาวร

jom voice

Published on Mar 27, 2017

พล.ท.พงศกร รอดชมภู อดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช.และอดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ ให้สัมภาษณ์ Thaivoice (ปฎิรูปกองทัพ 3 )เกี่ยวกับการปฎิรูปกองทัพเพื่อป้องกันไม่ให้ทหารทำรัฐประหารอีกต่อไปว่า รัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้ง และเป็นที่ยอมรับของประชาชนต้องกล้าหาญ และจริงจังที่ต้องทำเรื่องนี้ โดยการแก้ไขรัฐธรรมนูญและกำหนดให้ชัดว่าหาก กองทัพ ทำรัฐประหาร ก็ให้ประชาชมีสิทธิที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้ได้ทุกวิถีทาง แม้กระทั่งการจับอาวุธขึ้นสู้ ขณะเดียวกันต้องบังคับ ไม่ให้ฝ่ายตุลาการรับรองการทำรัฐประหาร ให้กำลังพลในกองทัพเรียนรู้วิถีทางประชาธิปไตยร่วมกับพลเรือน และไม่ยึดมั่นคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเป็นกฎหมาย ซึ่งหากรัฐบาลพลเรือนที่ชอบธรรมยังไม่กล้าแตะเรื่องนี้ วงจรแห่งการทำรัฐประหารในประเทศไทยก็ไม่มีวันจบสิ้น และหากรัฐบาลพลเรือนกลัวรัฐประหาร ไม่กล้าทำเรื่องนี้ สุดท้ายก็จะถูกรัฐประหารเสียเองเหมือนที่เคยเกิดมาทุกครั้งในอดีต ( ปฎิรูปกองทัพ ตอนสุดท้าย - พล.ท.พงศกร รอดชมภู จะวิเคราะห์ ...หากรัฐบาล คสช.ต้องการอยู่ยาว ผลกระทบ และความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับประเทศมีแบบไหนอย่างไร โปรดติดตาม...)

.....

เรื่องเกี่ยวข้อง...
https://www.youtube.com/watch?v=r9GrEu6Labs

นายพลนอกราชการ เสนอ"ปฎิรูปกองทัพ"เริ่มด้วย"ลดกำลังพล"เสริมเขี้ยวเล็บด้าน"เทคโนโลยี"

jom voice

Published on Mar 26, 2017

พล.ท.พงศกร รอดชมภู อดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. ให้สัมภาษณ์ Thaivoice ( ตอนที่ 1 ) เกี่ยวกับแนวคิดการปฎิรูปกองทัพว่า ควรจะเริ่มต้นที่การลดกำลังพล เพราะงบประมาณกว่า 80 เปอร์เซ็นต์หมดไปกับเงินเดือนและสวัสดิการกำลังพล การเกณฑ์ทหาร หรือการเรียกกำลังพลสำรองเข้ามาจำนวนมาก และมาประจำเป็นเวลานาน ๆ ล้วนเป็นภาระด้านงบประมาณอย่างมาก อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเพราะคนเหล่านี้เป็นกำลังผลิตสำคัญของประเทศ ขณะเดียวก็ได้กำลังพลที่ไม่ได้คุณภาพ แต่ควรเป็นการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่มีความสนใจ มีสามารถเฉพาะด้านที่จะเข้ามาพัฒนากองทัพอย่างแท้จริงเช่นด้านเทคโนโลยีเพื่อให้สอดคล้องกับกองทัพในโลกยุคใหม่ เพราะสงครามในโลกอนาคตไม่ใช่การรบแบบเผชิญหน้าแต่รบด้วยเทคโนโลยี ( ปฎิรูปกองทัพ ตอนที่ 2. พล.ท.พงศกร รอดชมภู จะวิเคราะห์ถึง อาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพไทย โดยเฉพาะ เรือดำน้ำ...มีความจำเป็นหรือไม่ โปรดติดตาม )

.....

"ซื้อเรือดำน้ำ"สะท้อนปัญหายุทธศาสตร์กองทัพไทย (ปฎิรูปกองทัพ ตอนที่ 2)
https://www.youtube.com/watch?v=cat8ryBeGvI

jom voice

Published on Mar 26, 2017

พล.ท.พงศกร รอดชมภู อดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช.และอดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ ให้สัมภาษณ์ Thaivoice (ตอนที่2)เกี่ยวกับการปฎิรูปกองทัพว่า ตนไม่เห็นด้วยกับการซื้อเรือดำน้ำเพราะไม่อาจเล็ดรอดดาวเทียมสำรวจได้และไทยก็ไม่ได้มีศัตรูที่ชัดเจน เรือดำน้ำจำเป็นในภาวะใกล้เกิดสงคราม แต่ควรจะพัฒนากองทัพเรือให้เข้มแข็งมากขึ้นจะดีกว่า เพราะกองทัพเรือมีบทบาทสำคัญในการปกป้องและรักษาทรัพยากรของประเทศ รวมทั้งจะมีบทบาทสำคัญในด้านเศรษฐกิจ และภาวะสงคราม ขณะเดียวกันการแก้ปัญหาการใช้งบประมาณของกองทัพที่ขาดประสิทธิภาพ ควรจะยุบรวมกองบัญชาการทหารสูงสุด และกองบัญชาการกองทัพไทยเข้าด้วยกัน ส่วนนายพลที่มองกันว่ากองทัพไทยมีนายพลมากที่สุดในโลกนั้น มาจากแนวคิดศักดินานิยมโบราณ ควรจะลดให้น้อยลง ที่ที่มีอยู่ก็ควรจะแบ่งงานให้สอดคล้องกับเงินเดือนและสวัสดิการที่ได้รับ ( ปฎิรูปกองทัพ ตอนที่ 3 - พล.ท.พงศกร รอดชมภู จะให้เห็นเกี่ยวกับ พ.ร.บ.กำลังพลสำรอง ที่ผ่านความเห็นชอบจาก สนช.ไปแล้ว และจะมีผลบังคับใช้ในเร็ว ๆ นี้ จะส่งผลกระทบแค่ไหนอย่างไร โปรดติดตาม..)