วันพุธ, มีนาคม 29, 2560

ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ คุยเรื่องเบื้องหลังการปิดวอยซ์ให้ฟัง
https://www.facebook.com/VoiceTVonline/videos/10156324348524848/

..........