วันพุธ, มีนาคม 29, 2560

คลิปนปช.หลังเยี่ยมหมู่มิตรที่ถูกคุมขังในคดีพัทยา 13คน ซึ่งอยู่ในระหว่างรอการประกันตัวในชั้นฏีกา
https://www.facebook.com/Jatuporn.UDD/videos/1104649112980515/


.....

13 รายชื่อผู้ต้องหาในคดี

นายอริสมันต์ พงศ์เรืองรอง
นายนิสิต สินธุไพร
นายพายัพ ปั้นเกตุ
นายวรชัย เหมะ
นายวันชนะ เกิดดี
นายพิเชฐ สุขจินดาทอง
นายศักดิ์ดา นพสิทธิ์
พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภารัตน์
นายนพพร นามเชียงใต้
นายสำเริง ประจำเรือ
นายสมยศ พรหมมา
นพ.วัลลภ ยังตรง และ
นายสิงทอง บัวชุ