วันศุกร์, มีนาคม 31, 2560

วาทะเด็ด "ไม่ได้มาจากประชาชน อย่าริอ่านเรียกตัวเอง 'สภาผู้ทรงเกียรติ' (ควรเรียก "สภาผู้คนเกลียด" มากกว่า)
FULL EP. ไม่ได้มาจากประชาชน อย่าริอ่านเรียกตัวเอง 'สภาผู้ทรงเกียรติ'

รายการ WakeUp News ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2560

ดูคลิปรายการที่นี่...
http://shows.voicetv.co.th/wakeupnews/475632.html

ถ้าเป็นบุคคลผู้ทรงเกียรติ ต่อให้ยืนอยู่ตรงไหนก็มีเกียรติ..

กรณีที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แถลงปิดคดีถอดถอนสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ หลังจากที่อดีตเจ้ากระทรวงบัวแก้ร้องขอให้มีการตรวจสอบองค์ประชุม เพื่อให้ สนช. ลงประชามติ เพราะทำหน้าที่เหมือนศาล ตามมาตรา 13 รัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 ที่ระบุว่า การประชุมต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง แต่มีสมาชิก สนช. เข้าฟังประมาณ 50 คน จึงขอให้ประธานนับองค์ประชุม

หลังจากสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย กดออดนับองค์ประชุมเพื่อลงมติ จนมีสมาชิก สนช. ลุกขึ้นอภิปรายทักท้วงคัดค้านการทำหน้าที่ของนายสุรชัย ที่ปล่อยให้บุคคลภายนอกเข้ามาขอมติให้นับองค์ประชุม

ผลสุดท้ายที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ 149 เสียง ไม่ให้บุคคลภายนอกเสนอให้มีการนับองค์ประชุม


ooo

.....

 .....