วันอาทิตย์, มีนาคม 26, 2560

หลายคนสงสัย ภาพรัดเข็มขัด ทำไมนายกฯ ดูหัวลอยๆ คล้ายภาพตัดต่อ?
https://www.facebook.com/ThairathFan/videos/10155459527942439/

.....