วันศุกร์, มีนาคม 03, 2560

นักกม.อัด"พล.อ.ประยุทธ์"ใช้ ม.44 ทำสงครามกับ "พระ" ทำลายรัฐทั้งระบบ
https://www.youtube.com/watch?v=bZ9t1jAPMUk

นักกม.อัด"พล.อ.ประยุทธ์"ใช้ ม.44 ทำสงครามกับ"พระ"ทำลายรัฐทั้งระบบ

jom voice

Published on Mar 2, 2017

นายปกาสิต ไตรยสุนันท์ หัวหน้าสมาพันธ์นักกฎหมายเพื่อสิทธิเสรีภาพ (สกสส.) ให้สัมภาษณ์ Thaivoice กรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และนายกรัฐมนตรี บังคับใช้ ม.44 ดำเนินการกับวัดพระธรรมกายว่า เป็นการบังคับใช้กฎหมายตามอำเภอใจ เพราะ ม.44 บัญญัติให้บังคับใช้ทั่วไป ไม่ใช่ใช้เจาะจง และเหมือนเป็นการทำสงครามกับ ผู้ต้องหา ซึ่งเป็นพระ โดยหลักกฎหมายการจับตัวผู้ต้องหา ไม่น่าจะใช้กำลังมากมายและปฎิบัติเกินเจตนารมณ์ของกฎหมาย จะบอกว่า มีคนทำผิดกฎหมายอยู่ในวัด และทำการปิดวัด ไม่ถูกต้องเพราะ ยังเป็นเพียงผูัต้องหาไม่ใช่ผู้กระทำผิด และพระในวัดก็ไม่ได้กระทำการอันใดที่เป็นการขัดต่อความมั่นคง หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองแต่อย่างใด ซึ่งหาก คสช.ยังใช้ ม.44 ควบคุมวัดพระธรรมกายอยู่เช่นนี้ จะก่อให้เกิดความวุ่นวาย และความรุนแรงเกิดขึ้นในอนาคต และประชาชนจะไม่พอใจ ไม่ศรัทธาจนนำไปสู่การต่อต้านรัฐเพิ่มมากขึ้น