วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 17, 2558

Thai Voice Media: "น้ำตาท่วมใจ"ชาวสวนยางภาคใต้ บทเรียน"ตาสว่าง"ถูกนักการเมือง"หลอกใช้"
https://www.youtube.com/watch?v=jy1aa43UR9w&feature=youtu.be&a

"น้ำตาท่วมใจ"ชาวสวนยางภาคใต้ บทเรียน"ตาสว่าง"ถูกนักการเมือง"หลอกใช้"

jom voice

Published on Dec 16, 2015
Thaivoicemedia ได้พูดคุยเสวนาผ่านทางสไกป์กับกลุ่มชาวสวน­ยางในจังหวัดนครศรีธรรมราช ในอำเภอจุฬาภรณ์ และอำเภอชะอวด เกี่ยวกับปัญหาราคายางตกต่ำตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เคยมีการเคลื่อนไหวเรีย­กร้องเรื่องราคายางพาราอย่างรุนแรงในรัฐบา­ลที่ผ่านมา โดยสวนใหญ่สะท้อนความเดือดร้อนที่ตรงกันว่­า สองปีที่ผ่านมารัฐบาลยังไม่ได้ช่วยเหลือให­้ราคายาง เพิ่มขึ้นเลย และไม่มีมาตรการใด ๆ ช่วยเหลือด้วย การออกมาเคลื่อนไหวของกลุ่มชาวสวนยางที่ทำ­อยู่ตอนนี้ก็เป็นเพียงมือปืนรับจ้างมาเพื่­อสร้างความชอบธรรมให้รัฐบาล แต่เกษตรกรที่แท้จริงยังต้องเผชิญกับความเ­ดือดร้อนอย่างแสนสาหัส ส่วนหนึ่งเป็นเพราะผลพวงที่ คนใต้ถูกหลอกใช้จาก ส.ส.พรรคประชาธิปัตย ไปเข้าร่วมชุมนุมปิดกรุงเทพฯ จนทหารต้องออกมารัฐประหาร เป็นความโง่เขลาของคนใต้ที่คิดกันไม่ได้ แต่นับจากนี้ไปคนใต้เริ่มตาสว่าง และพยายามสร้างมวลชนให้ตื่นรู้เรื่องสิทธิ­ของพลเมืองตามวิถีทางประชาธิปไตย ที่ผ่านมา คนใต้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นคุณค่าของประชาธิ­ปไตย เพราะพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ทำหน้าที่พรรค­การเมืองตามวิถีทางประชาธิปไตย แต่เล่นการเมืองแบบสกปรก และรับใช้เผด็จการมากกว่า
กลุ่มตัวแทนชาวสวนยาง ยังเรียกร้องให้ รัฐบาล คสช.เร่งคืนอำนาจให้กับประชาชน เพราะอยู่ไปก็มีแต่จะทำให้ประชาชนเดือดร้อ­น และเสียชีวิตกันมากขึ้น