วันจันทร์, ธันวาคม 14, 2558

รำลึก อ.เบน แอนเดอร์สัน


ภาพจากประชาไท

Benedict Anderson: 1936/Kunming---2015/Java

R.I,P.
หนังสือ ที่ดีที่สุดของเขา และดีที่สุดเล่มหนึ่ง
ว่าด้วย ชาติ และ ลัทธิชาตินิยม
(แปลเป็นภาษาต่างๆ แล้ว ทั่วโลก กว่า 30 ภาษา)

E-book :
ชุมชนจินตกรรม: บทสะท้อนว่าด้วยกำเนิดและการแพร่ขยายของชาตินิยม
(Imagined Communities (IC) :
Reflection on the Origin and Spread of nationalism)
โดย เบน แอนเดอร์สัน
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ (บรรณาธิการแปล)

อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล (แบบปก)
http://www.openbase.in.th/files/tbpj042.pdf

สารบัญ :
1.บทนำ
(Introduction)

2.รากฐานทางวัฒนธรรม
(Cultural Roots)

3.กำเนิดของสำนึกแห่งความเป็นชาติ
(The Origins of national Consciousness)

4.ผู้บุกเบิกคลีโอล
(Creole Pioneers)

5.ภาษาเก่า แม่แบบใหม่
(Old Languages, New Models)

6.ลัทธิชาตินิยมทางการ และลัทธิจักรวรรดินิยม
(Official Nationalism and Imperialism)

7.คลื่นลูกสุดท้าย
(The Last Wave)

8.ความรักชาติ และการเหยียดเชื่อชาติ
(Patriotism and Racism)

9.เทวดาแห่งประวัติศาสตร์
(The Angel of History)

10.สำมะโนประชากร แผนที่ พิพิธภัณฑ์
(Census, Map, Museum)

11.ความทรงจำกับการลืม
(Memory and Forgetting)

12.กิจการเดินสาร-ข้ามผ่านภาษา: ว่าด้วยภูมิ-ชีวประวัติของ 'ชุมชนจินตกรรม'
(Travel and Traffic: On the Geo-biography of Imagined Communities)

Charnvit Kasetsiri
ooo
Benedict Anderson - Anarchism and Nationalism


https://www.youtube.com/watch?v=I6l4NM14PCw

อ.เบน เริ่มพุดภาษาอังกฤษ ประมาณนาทีที่ 5.00

Benedict Anderson - Anarchism and Nationalism

Kanal Ilmu Budaya

Published on Dec 11, 2015

Public lecture by Benedict Anderson
at Faculty of Humanities - University of Indonesia, December 10th, 2015.
Video Credit : Said Faisal & Oka
Producer : Kanal Ilmu Budaya