วันอังคาร, ธันวาคม 15, 2558

ประยุทธ์ อยากให้ พลตำรวจตรี ปวีณ พงศ์สิรินทร์ กลับประเทศไทยแจ้งความ... กลับมาก็ควายล่ะ

ยุทธ์ อยากให้ พลตำรวจตรี ปวีณ พงศ์สิรินทร์
กลับประเทศไทยแจ้งความ
หลังจากถูกข้าราชการระดับสูงและผู้มีอิทธิพลข่มขู่

ถ้ากลับประเทศ คงไม่ต้องเดิน
คงโดนอุ้ม ตั้งแต่ประตูเครื่องบินเปิด
ใครจะรับรองความปลอดภัย ?

บรรจบ ขุมทอง


...