วันพุธ, ธันวาคม 02, 2558

"เปิดเอกสาร"ตู่-เต้น"ยอมรับเงื่อนไขคสช.ก่อนปล่อยตัว" + ณัฐวุฒิ แฉหลังโดนรวบตัวเจออะไรบ้าง คุยอะไรกันบ้าง พาไปไหนบ้าง ?

เปิดเอกสาร "ตู่-เต้น" ยอมรับเงื่อนไขคสช. ก่อนถูกปล่อยตัวออกจากค่ายทหารพล.ร. 9 ไม่เคลื่อนไหวการเมือง พร้อมยินยอมถูกดำเนินคดี และระงับธุรกรรมทางการเงินทันที


ที่มา Nation TV
1 ธันวาคม 2558

แหล่งข่าวจากคณะรักษาความสงแห่งชาติ (คสช.) กล่าวว่า ในการเชิญตัวนายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) และนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เลขาธิการนปช. ที่มหาชัยเมืองใหม่ จ.สมุทรสาคร ก่อนเดินทางไปอุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 30 พ.ย. ที่ผ่านมานั้น เนื่องจากทั้งสองคนได้กระทำผิดเงื่อนไขของคสช.ในเรื่องการออกมาเคลื่อนไหวโฆษณาเชิญชวนให้ประชาชนร่วมเดินทางไปอุทยานราชภักดิ์ โดยมีเจตนาแอบแฝง หากเป็นการเดินทางไปท่องเที่ยวอย่างประชาชนทั่วไปปัญหาดังกล่าวก็จะไม่เกิดขึ้น

แหล่งข่าวระบุว่า เจ้าหน้าที่ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 16 เป็นผู้ดำเนินการเข้าควบคุม จากนั้นได้นำตัวไปที่กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี หลังจากนั้นได้นำอาหารมาให้ทั้งสองคนรับประทาน และมีเจ้าหน้าที่เข้าไปร่วมพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจเป็นรายบุคคล ซึ่งจากการพูดคุยนายจตุพร และนายณัฐวุฒิก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ทั้งสองคนยอมรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ยังให้โอกาสไม่ดำเนินคดีกับบุคคลทั้งสอง เพราะอาจมีความผิดเงื่อนไขการประกันตัวในส่วนของการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ศาลอาญาและที่ทางคสช.ได้สั่งห้ามไม่ให้เคลื่อนไหวทางการเมือง แต่ทั้งสองคนยังเคลื่อนไหวแบบมีนัยยะ เพราะกรณีการก่อสร้างอุทยานราชภักดิ์มีผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบอยู่ และสื่อมวลชนก็ทำหน้าที่ติดตามความคืบหน้าอยู่แล้ว

แหล่งข่าวรายเดิมกล่าวว่า หลังจากทำความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จึงได้นำเอกสารเงื่อนไขแนบท้ายประกาศคสช. เพื่อปล่อยตัวทั้งสองคนกลับบ้าน โดยในเอกสารมีใจความว่า 

"ข้าพเจ้าได้รับอนุญาตจากทางราชการให้กลับภูมิลำเนา เพื่อดำเนินชีวิตตามปกติแล้ว และในระหว่างที่ถูกกักตัวในหน่วย ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ไม่ได้ถูกทำร้ายหรือถูกใช้กำลังบังคับ ขู่เข็ญ หลอกลวง ทรมาน ให้คำสัญญาหรือกระทำโดยมิชอบด้วยประการใดๆ และทรัพย์สินต่างๆที่ได้นำติดตัวมาระหว่างถูกกักตัวได้รับคืนครบถ้วนทั้งหมดแล้ว 

ข้าพเจ้ารับทราบและเข้าใจคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 3/2558 ลงวันที่ 1 เม.ย. 58 เรื่องการกำหนดเงื่อนไขข้อ 11 จึงกำหนดวิธีการเพื่อความปลอดภัยตามมาตรา 39 (2 ) ถึง (5) แห่งประมวลกฎหมายอาญา จึงขอปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้ 

ข้าพเจ้าจะละเว้นการเคลื่อนไหวหรือชุมนุมทางการเมือง ณ ที่ใด ๆ และจะไม่สร้างความขัดแย้งหรือทำให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในสังคม รวมทั้งแสดงความเห็นไปในทางต่อต้านการปฏิบัติงานของรัฐบาลและคสช. 

หากข้าพเจ้าฝ่าฝืนเงื่อนไขดังกล่าวหรือดำเนินการช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองและข้อกำหนดในเงื่อนไข ข้าพเจ้ายินยอมที่จะถูกดำเนินคดีทันทีและยินยอมถูกระงับธุรกรรมทางการเงิน"

ooo

ณัฐวุฒิ แฉหลังโดนรวบตัวเจออะไรบ้าง
คุยอะไรกันบ้าง พาไปไหนบ้าง ?
เข้าใจตรงกันนะ
https://youtu.be/IioCpUWCbq0เข้าใจตรงกันนะ - ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ 01-12-58

PEACE TV
Published on Dec 1, 2015

...

มองไกล - จตุพร พรหมพันธุ์ 1 12 58https://www.youtube.com/watch?v=WoNs_FhXNuw

มองไกล - จตุพร พรหมพันธุ์ 1 12 58

PEACE TV
Published on Nov 30, 2015