วันพุธ, ธันวาคม 02, 2558

ดร.ทักษิณ ชินวัตร ส่งกำลังใจ สวัสดีปีใหม่ 2559
https://www.youtube.com/watch?v=VQhJlAAnHWc

LUNGYIM OFFICIAL

Published on Dec 1, 2015
ดร.ทักษิณ ชินวัตร สวัสดีปีใหม่ 2559