วันศุกร์, ธันวาคม 11, 2558

คำประกาศสามัญชนอีสานใหม่ วันรัฐธรรมนูญ “โค่นระบอบเก่าที่มันบ่คือ เพราะพวกเฮาคือสามัญชนคนอีสาน”
ที่มา ประชาไท
http://prachatai.org/journal/2015/12/62899

Published on Dec 10, 2015

10 ธ.ค.2558 ที่ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ขอนแก่น กลุ่มอีสานใหม่ ได้อ่านคำประกาศอีสานใหม่ “โค่นระบอบเก่าที่มันบ่คือ เพราะพวกเฮาคือสามัญชนคนอีสาน” โดยระบุว่าวาทกรรมการพัฒนาอีสาน ผ่านนโยบายการพัฒนาที่ไม่เป็นธรรม ส่งผลให้คนอีสานถูกทำให้กลายเป็นแค่แรงงาน­ราคาถูกที่ต้องหลบภัยด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ เข้าสู่เมืองหลวง และอีสานก็ถูกทำให้กลายเป็นแค่คนโง่ คนจน ที่ต้องเจ็บช้ำอยู่ร่ำไป

คำประกาศระบุด้วยว่า จะร่างรัฐธรรมนูญของสามัญชนเอง โดยร่วมกับสามัญชนจากทุกภูมิภาค เพื่อสู้กับอำนาจที่ไม่เป็นธรรมให้ถึงที่ส­ุด ให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนโดย­แท้จริง

ที่มา : Yuttana Teeb

https://www.facebook.com/mang.rangum/...


ooo

คำประกาศอีสานใหม่ “โค่นระบอบเก่าที่มันบ่คือ เพราะพวกเฮาคือสามัญชนคนอีสาน”
เราคือคนอีสาน อีสานที่เป็นอีสาน อีสานที่ถูกสังคมต่างเข้าใจว่าต้องการการพัฒนา อีสานวันนี้ถูกทอดยาวไปตามทางด้วยเขื่อน แท่นขุดเจาะปิโตรเลียม เหมือง โรงงานอุตสาหกรรม และวาทกรรมการพัฒนาอีสานอันมากมายที่ถูกอุปโลกน์ขึ้นภายใต้ทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ แต่คนอีสานถูกทำให้กลายเป็นแค่แรงงานราคาถูกที่ต้องหลบภัยด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ เข้าสู่เมืองหลวง และอีสานก็ถูกทำให้กลายเป็นแค่คนโง่ คนจน ที่ต้องเจ็บช้ำอยู่ร่ำไป

การต่อสู้กับความไม่เป็นธรรม ที่ถูกส่งผ่านมาจากนโยบายการพัฒนา ความไม่เป็นธรรมที่ถูกกระทำจากผู้มีอำนาจที่สูงส่งเพียงฝ่ายเดียว ครั้งแล้วครั้งเล่าที่อีสานได้ลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิ แต่ดูเหมือนว่าพวกเราแทบไม่มีอำนาจในการกำหนดอนาคต ชะตาชีวิตของเราเองเลย สิ่งที่ย่ำแย่ที่สุดคือภายใต้อำนาจรัฐบาลเผด็จการ โครงการพัฒนาต่างๆกลับถูกดำเนินการอย่างรวดเร็ว ไม่มีการตรวจสอบโดยประชาชน

ตลอดหนทางประชาธิปไตยที่ผ่านมา รัฐธรรมนูญไม่ได้ตอบรับปัญหาของพวกเราเลย ปัญหาจากการพัฒนาของรัฐยังย่ำยีและยิ่งขยายวงความขัดแย้งด้วยรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้ถูกเขียนขึ้นโดยสามัญชน ด้วยรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของเรา ด้วยรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้ตอบสนองความต้องการของพวกเรา และไม่ตอบสนองสามัญชนคนธรรมดาส่วนใหญ่ในประเทศ ซ้ำร้ายในรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารทุกยุค ทุกสมัย กลับนำรัฐธรรมนูญฉบับเผด็จการมาใช้เพื่อบังคับให้ประชาชนเดินไปในแนวทางที่เชื่องเชื่อ กักกั้นสิทธิเสรีภาพ เพื่อรักษาไว้ซึ่งอำนาจของเผด็จการ

และในเวลานี้ การลุกขึ้นมาของเราก็เพียงเพื่อเรื่องพื้นๆ ที่ไม่ยิ่งใหญ่อะไร เราเพียงต้องการให้หยุดการเกิดปัญหาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เราต้องการสิทธิในที่ดินทำกิน การงานที่ยุติธรรม ที่อยู่อาศัยที่เพียงพอ คุณภาพชีวิตที่ดี การศึกษาที่เป็นธรรม สภาพแวดล้อมที่ดี สิทธิในการจัดการตนเองของเราและชุมชน เสรีภาพ และประชาธิปไตยที่พวกเราสามัญชนคนธรรมดามีอำนาจในการจัดการ

ต่อจากนี้เราจะไม่ขอรับความกรุณาที่จอมปลอมผ่านรัฐธรรมนูญของผู้มีอำนาจที่ไม่เห็นหัวพวกเราอีกแล้ว ต่อจากนี้จะเป็นเวลาของสามัญชน ที่จะได้ลุกขึ้นมาสร้างด้วยตัวเราเอง

เราขอประกาศต่อสาธารณะว่า อีสานที่เฮาฮักแพง จะร่างรัฐธรรมนูญของสามัญชนเอง เราจะร่วมกับเพื่อนเรา สามัญชนคนธรรมดาจากทุกภูมิภาค ในการต่อสู้กับอำนาจที่ไม่เป็นธรรมให้ถึงที่สุด ให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนโดยแท้จริง มาจากเสียงของพวกเรา มาจากชีวิตของพวกเรา และเราจะร่วมเสริมสร้าง และต่อสู้ให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยไปพร้อมกับสามัญชนทุกคน เพื่อสิทธิ เสรีภาพ และอำนาจของสามัญชน เราจะสู้ เราจะสู้ เราจะสู้

ooo

เรื่องเกี่ยวข้อง...

คำประกาศเปิดตัว กลุ่มอีสานใหม่
20 มีนาคม 2558

ที่มา ประชาไท


คำประกาศอีสานใหม่


“ไผน้อสิมาส่าง มาถางทางไห่เฮาอยู่

ปากบ่กัดตีนบ่สู้ ไผนั้นสิซอยแปง”

เราคือคนอีสาน... เราถูกเรียกว่าคนอีสานเพราะเกิดบนผืนดินที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพฯ เมืองหลวงแห่งประเทศไทย

เรา คือคน... เราคือผลิตผลของผืนดินที่ถูกขนานนามว่าอีสาน บนดินแดนที่ในความทรงจำของผู้คนในประเทศนี้เห็นเพียงความแห้งแล้งกันดาร ผู้คนยากจนล้าหลังและโง่เขลา

ดินแดนอันอุดม เมื่ออยู่ในมือของผู้มีอำนาจจากส่วนกลาง อำนาจในการจัดการตนเองหลุดจากมือเราไปทีละน้อย อีสานเป็นได้เพียงดินแดนที่ผลิตแรงงานรับจ้างราคาถูก เกษตรกรยากจนที่คอยเสนอผลผลิตราคาถูกสนองนโยบาย ผืนป่าและแหล่งน้ำแหล่งแร่เพื่ออุตสาหกรรมทั้งของไทยและต่างชาติ

ไม่ ใช่เพียงผู้มีอำนาจที่สูงส่งที่เข้ามาครอบครองอีสาน แต่ยังมีผู้หวังดีอีกมากมายที่บ้างก็มาในนามของผู้ให้ความช่วยเหลือ บ้างมาในนามของผู้พัฒนา พร่ำกล่าวคำแนะนำให้ขยัน อดทน ประหยัด รู้จักประมาณตน หรืออื่นๆ อีกมากมาย สุดท้ายก็กล่อมเกลาเราให้สยบยอมต่อชะตากรรมที่ถูกหยิบยื่นให้อย่างเชื่อง เชื่อ

อีสานได้ลุกขึ้นสู้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่ที่ผ่านมาก็ราวกับเป็นได้เพียงโศกนาฏกรรมหรือไม่ก็จำอวดของคณะหมอลำทำนอง ขมขื่นไปเปิดวงแสดงที่ศูนย์กลางอำนาจอย่างกรุงเทพฯ หลงไปว่าชนชั้นนำจะเป็นกรรมการชี้ขาดบนเวทีแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้อย่าง ยุติธรรม หวังว่าการเจรจาลอบบี้อ้อนวอนจะทำให้เหล่าผู้ปล้นชิงใจอ่อนสงสาร สุดท้ายก็มิวายม้วนเสื่อกลับบ้านไปหลบเลียแผลใจและเตรียมรับมือสะสางปัญหา ที่เกิดขึ้นรอบใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่า เฝ้ารอการเรียกประชุมกรรมการคณะต่างๆ ตามแต่เขาจะกรุณา

เราเคยหลงทิศทางในการลุกขึ้นสู้ บ้างก็หวนรำลึกถึงอดีตอันรุ่งเรือง จนกระทั่งหลงลืมตนจนไม่อาจเคลื่อนไปตามกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่าง เท่าทัน บ้างก็หันไปพึ่งพาอำนาจนอกระบบจนเผลอไผลไปร่วมมือกับกลุ่มที่ทำลายกติกา ประชาธิปไตยอย่างน่าละอาย การต่อสู้ที่ไม่เข้าใจความเปลี่ยนแปลงของอีสานและโลก การไม่ฟังและเคารพความต้องการและการตัดสินใจของพี่น้อง การไม่เคารพหลักการสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย การไปฝากความหวังไว้กับกลุ่มผู้กุมอำนาจ เป็นต้น

วันนี้ เรามาเพื่อประกาศถึงอีสานใหม่ อีสานที่ไม่สยบยอมต่อเหล่าผู้ปล้นสดมภ์ที่หยิบฉวยเอาความอุดมสมบูรณ์ของเรา ไป และหยิบยื่นความขมขื่นตอบแทนกลับมา

ก่อนอื่น เราปฏิเสธความพยายามใดๆ ที่จะลดทอนความชอบธรรมของเรา โดยการกล่าวหาว่า เราเป็นกลุ่มการเมืองฝ่ายตรงข้ามที่หวังเพียงผลทางการเมืองแบบน้ำเน่า เป็นกลุ่มติดอาวุธ กลุ่มนอกกฎหมายที่หวังก่อความวุ่นวาย หรือข้อกล่าวหาใด ๆ ที่อาจจะอ้างโดยผู้กุมอำนาจใดๆ การลุกขึ้นของเรานั้นคือสิทธิอันชอบธรรมของความเป็นมนุษย์ ซึ่งเรียกร้องความยุติธรรมและความเท่าเทียม

และแม้เราจะใช้ชื่ออีสาน ใหม่ แต่เราไม่ได้เป็นปฏิปักษ์ต่อพี่น้องประชาชนทั้งมวลไม่ว่าจะภาคไหนกลุ่มใด เราเป็นปฏิปักษ์ต่ออำนาจที่แย่งชิงสิทธิอันชอบธรรมของประชาชนไปเท่านั้น

เรา คืออีสานใหม่ เราผุดขึ้นมาจากความแห้งแล้งในหัวใจของผู้ปล้นชิง เติบโตจากหยาดน้ำของความเคารพกันและกันของเพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย เราขอประกาศว่า

การลุกขึ้นมาของเราก็เพียงเพื่อเรื่องพื้นๆ ที่ไม่ยิ่งใหญ่อะไรนัก เราเพียงต้องการที่ดินทำกิน งานที่ยุติธรรม ที่อยู่อาศัยที่พึงมี อาหารที่เพียงพอ สุขอนามัย การศึกษา สภาพแวดล้อมที่ดี สิทธิในการจัดการตนเองและชุมชน เสรีภาพ ประชาธิปไตย ความยุติธรรม และสันติภาพ

เราจะยืนยันสิทธิของเราด้วยความจริงเพื่อสู้กับคำลวงและการบิดเบือน

เรา จะสร้างอีสานใหม่ด้วยมือประชาชนคนอีสานผู้ทุกข์ยากลำบากมานาน การพัฒนาต้องมาจากประชาชน และประชาชนต้องกำหนดอนาคตของตนเอง บนพื้นฐานของการเคารพสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตย!

ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2558

อีสานใหม่