วันอังคาร, ธันวาคม 08, 2558

07.00 INDEX ใครทำ “อุทยานราชภักดิ์”แปดเปื้อน
ที่มา มติชนออนไลน์
วันที่ 07 ธันวาคม พ.ศ. 2558

“ไม่ควรทำให้สถานที่ซึ่งสร้างขึ้นด้วยศรัทธาและความจงรักภักดีของคนไทยต้องมัวหมองแปดเปื้อน”
เป็น“คำเตือน”ด้วย”ความหวังดี”แน่นอน
เป็น “คำเตือน” อันมุ่งไปยัง “ความต้องการ”จะเดินทางไปยัง “อุทยานราช ภักดิ์” ของบุคคลบางคน
ฟังแล้ว “คุ้นๆ”หรือไม่
เหมือน “คำเตือน” ด้วย “ความหวังดี”ไปยัง นายเกลน ทาวน์เซนต์ เดวีส์ ทูตสหรัฐ เพื่อเฉลยว่าทำไมถูก “ต่อต้าน” จากคนไทยผู้รักชาติ
ด้วยเหตุผลหลายๆอย่าง
เหตุผล 1 เพราะไปถ่ายรูปคู่กับบุคคลซึ่งเป็น “ผู้ต้องหา”ในคดี “ก่อการร้าย”
กล่าวอย่างถึงที่สุดก็คือ เพราะ “คบคนไม่ดี”
กล่าวอย่างถึงที่สุดก็คือ “อุทยานราชภักดิ์” ที่กลายเป็นเรื่องอื้อฉาว ที่กลายเป็นเรื่องแปดเปื้อน มีราคีคาว เพราะมี “คนไม่ดี” บางคนทำให้เกิดขึ้น
จึงต้องห้าม นายจตุพร พรหมพันธุ์ ไม่ให้ไป
จึงต้องห้าม นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ไม่ให้ไป และต้องห้าม “จ่านิว”ไม่ให้ไป
นี่คือบทสรุปในลักษณะ “ชี้นำ” นี่คือความพยายามในการให้เหตุผลรองรับการห้าม “บางคน” และ “บางกลุ่ม”ไม่ให้เดินทางไป “อุทยานราชภักดิ์”
เป็นกลยุทธ์ในแบบ “ชี้นิ้ว” และ “กล่าวหา”

ถามว่าความอื้อฉาวของ “อุทยานราชภักดิ์” เกิดขึ้นเพราะ นายจตุพร พรหมพันธุ์ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ อย่างนั้นหรือ
ไม่ใช่หรอก
ความอื้อฉาวของ “อุทยานราชภักดิ์” คือ ความต่อเนื่องของกรณี “หมอหยอง” และ “สารวัตรเอี้ยด” ต่างหาก
ปะทุมาจาก “ไบค์ ฟอร์ มัม”
จาก “ไบค์ ฟอร์ มัม” สัมพันธ์ไปถึง “ไบค์ ฟอร์ ราชภักดิ์ คอนเสิร์ต” ลองไปดูภาพถ่ายที่ยืนเรียงเคียงกันดูซิ
ตรงนี้แหละทำให้มีการออก “หมายจับ”
คน 1 ก็คือ พ.อ.คชาชาต บุญดี และคน 1 ต่อมา ก็คือ พล.ต.สุชาติ พรมใหม่
2 คนนี้เองที่มีบทบาทเหมือนๆกับ “หมอหยอง”
ไม่เพียงแต่ใน “ไบค์ ฟอร์ มัม” หากที่สำคัญเป็นอย่างมากก็คือ “ไบค์ ฟอร์ ราชภักดิ์ คอนเสิร์ต”
วันนี้ พ.อ.คชาชาต บุญดี กลายเป็น นายคชาชาต บุญดี
วันนี้ พล.ต.สุชาติ พรมใหม่ ถูกศาลทหารกรุงเทพออก “หมายจับ”และเดินทางไปต่างประเทศ เหมือนๆกับ พ.อ.คชาชาต บุญดี
เขาคือที่มาของคำพูด “หากไม่ผิดจะหลบหนีหรือ”
หากมิใช่เพราะ พ.อ.คชาชาต บุญดี หากมิใช่เพราะ พล.ต.สุชาติ พรมดี “อุทยานราชภักดิ์” คงไม่อื้อฉาว
ใครกันที่ทำให้ “อุทยานราชภักดิ์” แปดเปื้อน

ooo

ฟังป๋า...