วันพุธ, มกราคม 02, 2562

เพราะ 4 "ไม่" เหตุผลที่ทำให้เศรษฐกิจไทยไม่ดี

2.ทำไมเศรษฐกิจไม่ดี ?
.
คุณชัชชาติมองเป็น 4 ประเด็น คือ :
.
2.1. "ไม่มั่นใจ"
.
หัวใจของเศรษฐกิจคือความมั่นใจ คนจะกล้าลงทุน กล้าบริโภค ถ้าไม่มั่นใจ จะเก็บ เอาเงินไปลงทุนนอกประเทศ สาเหตุแรกที่นักลงทุนต่างประเทศไม่มั่นใจคือ รัฐประหาร ความไม่มั่นคงรัฐบาล เงินลงทุนโดยตรงจากต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยลดลง จนกลุ่มประเทศในอาเซียนแซงเราหมด การลงทุนในประเทศเองก็ลดลงตลอด 5 ปี ถ้าเทียบกับ GDP ถ้าเกิดเลือกตั้งที่โปร่งใส ยุติธรรม คุณชัชชาติเชื่อว่าความมั่นใจกลับคืนมา เศรษฐกิจดีจะขึ้นทันที
.
2.2. ราชการ นโยบาย "ไม่เข้าใจ" สิ่งที่ทำ
.
อย่างเรื่องคมนาคม โครงการใหญ่อย่างรถไฟความเร็วสูง จากที่เราใช้เชื่อมเมือง กลายเป็นเชื่อมสนามบิน เชื่อมอู่ตะเภาเพราะสุวรรณภูมิมันเต็ม ที่จริงต้องแก้ให้ถูกจุดคือขยายสุวรรณภูมิ หรือ รถไฟฟ้า หัวใจคือประชาชนใช้สะดวก ราคาถูก แต่กลับแบ่งหลายเจ้าบริหาร ประชาชนต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะในการต่อสาย
.
2.3. “ไม่มีประสิทธิภาพ"
.
อย่างบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ร้านที่รับบัตรมีน้อย คนใช้เงินซื้อของก็เข้าคนรวยระดับบน แทนที่จะให้ใช้กับร้านข้าวแกงทั่วไป ให้เงินหมุนเวียนในระบบ คนจนต่างจังหวัดจำนวนมาก ก็ยังไม่รู้จักบัตรนี้ด้วยซ้ำ อีกเรื่องคือการท่องเที่ยว ที่ผ่านมามีปัญหาตั้งแต่เรื่องเรือล่ม นักท่องเที่ยวจีนตกลง รัฐออกวิธีแก้คือ ให้ VISA on arrival คือมาขอวีซ่าที่ดอนเมืองฟรี แต่คิวก็ยาวมาก ก็ให้ขอออนไลน์ได้แต่คิดเงินเพิ่ม 525 บาท ทั้งที่การขอออนไลน์ไม่มีค่าใช้จ่าย
.
2.4. "ไม่ทันสมัย"
.
โลกปัจจุบันเปลี่ยนเร็ว ระเบียบต้องน้อยลง ราชการต้องเล็กลง แต่ช่วงที่ผ่านมาออกกฏหมายออกมาสามถึงสี่ร้อยฉบับ โดยไม่มีตัวแทนประชาชนเข้าไปดูแล โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งการคาดการณ์อนาคตตอนนี้เป็นเรื่องยาก ยกตัวอย่างการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ก็ตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด ตั้งสำนักงานเพิ่มอีก 1 ชุด ซึ่งการทำให้ราชการใหญ่ขึ้น ก็คือการสร้างเหลื่อมล้ำเพิ่มด้วยซ้ำ
อ่านโพสต์เต็มคลิกที่นี่