วันเสาร์, มีนาคม 04, 2560

MV เอา ม. 44 คืนไป เอาพุทธศาสตร์ (วัด) ของเราคืนมา
https://www.youtube.com/watch?v=CbERHDyeCGU

MVเพลง เอา ม.44 คืนไป(ไม่ต้องการรัฐบาลคสช.และพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

Freedom Thailand

Published on Mar 3, 2017

MVเพลง เอา ม.44 คืนไป(ไม่ต้องการรัฐบาลคสช.และพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา)