วันพฤหัสบดี, มีนาคม 09, 2560

เห็นรูปนี้ นึกว่า พม่าooo

เราไปทำอะไรให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจ ประชาชนขอให้หยุด แต่ทหารทำอะไร
(บริเวณประตู 4)https://www.youtube.com/watch?v=HbNSm6dXWPc

สถานีข่าวการเมือง

Published on Mar 9, 2017

ooo