วันเสาร์, มีนาคม 11, 2560

สส.สุนัย จุลพงศธร สั้นๆทันสถานการณ์ "เมื่อสถานการณ์ธรรมกายคลายตัว" เราจะเก็บรับบทเรียนอย่างไร?https://www.facebook.com/sunai.chulpongsatorn/videos/372812436450740/