วันเสาร์, มีนาคม 11, 2560

บุคคลที่ควรบูชา (มงคลที่ 3 ของมงคล 38 ประการ)

คนนี้ควรเป็นบุคคลที่ควรนับถือ(บูชา) หรือ ควรเป็นโมฆะบุรุษ

ภาพจาก มิตรสหายท่านหนึ่ง.....
.....

บุคคลที่ควรบูชา มีดังนี้คือ

๑. พระพุทธเจ้า

๒. พระสงฆ์ ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบก่อนแล้ว

๓. พระมหากษัตริย์ผู้ตั้งอยู่ในทศพิศราชธรรม

๔. บิดามารดา

๕. ครูอาจารย์ ที่มีความรู้ดี มีความสามารถ และประพฤติดี

๖. อุปัชฌาย์ หรือผู้บังคับบัญชาที่มีความประพฤติดี ตั้งอยู่ในธรรม