วันพุธ, มีนาคม 08, 2560

โฆษกรัฐวอนอย่าเชื่อข่าวลือ กำหนดวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9 ในระหว่างวันที่ 25-30 ธ.ค......

โฆษกรัฐวอนอย่าเชื่อข่าวลือ กำหนดวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9

เมื่อวันที่ 8 มี.ค. พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่มีกระแสข่าวว่าจะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในระหว่างวันที่ 25-30 ธ.ค.นั้นเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง โดยในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 1 มี.ค.ที่ผ่านมา ที่ประชุมเห็นชอบช่วงเวลาการจัดงานพระราชพิธีดังกล่าวคือช่วงปลายเดือนต.ค. ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการกราบบังคมทูลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อมีพระบรมราชวินิจฉัย ดังนั้น ประชาชนจึงควรใช้วิจารณญาณไม่ส่งต่อข่าวสารที่อาจสร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้อื่น .... 

อ่านต่อได้ที่ : http://www.posttoday.com/politic/484149

ooo

สมเด็จพระเทพฯ มีพระราชดำรัสการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระราชบิดา [1มี.ค.60]https://www.youtube.com/watch?v=Q_a1WfgmMqM

ProGressTH 789

Published on Mar 1, 2017

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 17.54 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในฐานะทรงรับเป็นที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งมีวาระการประชุมต่างๆ อาทิ พระราชกระแสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชปรารภ พระราชดำริ พระราชวินิจฉัย และพระราชบัญชาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชกระแสเรื่องการจัดริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ การจัดสร้างราชรถปืนใหญ่ขึ้นใหม่ และเพิ่มวงดุริยางค์ในริ้วขบวน และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชวินิจฉัย อาทิ ให้กรมศิลปากรออกแบบตู้ปาติโมกข์ แทนการออกแบบธรรมาสน์ สำหรับเป็นเครื่องสังเค็ค, การจัดทำบทโขน, การจัดภูมิสถาปัตยกรรมที่พระเมรุมาศ รวมถึงการทดสอบความมั่นคงของพระมหานพปฎลเศวตฉัตรที่จะกางกั้นเหนือพระจิตกาธาน

สำหรับการจัดสร้างพระเมรุมาศและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ ราชยาน การจัดสร้างราชรถปืนใหญ่ พระราเชนทรยานน้อย การจัดสร้างพระโกศและส่วนประกอบที่จะใช้ในการพระราชพิธีฯ โดยภาพรวมการดำเนินงานจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนนี้, การจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศเพื่อเชิญพระบรมศพ พระโกศพระบรมอัฐิ และพระบรมราชสรีรางคาร รวม 6 ริ้วขบวน, การจัดแสดงมหรสพสมโภช กำหนดจัดแสดงโขนหน้าพระเมรุมาศ เรื่อง "รามเกียรติ์ชุด พระรามข้ามสมุทร-ยกรบ-รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ" และการจัดแสดงมหรสพสมโภชที่เวทีการแสดงรวม 3 เวที ประกอบด้วย การแสดงหนังใหญ่ การแสดงโขนพระราชทาน ตอน "รามาวตาร" การแสดงละคร หุ่นหลวง หุ่นกระบอก และดนตรีสากล "ธ คือ ดวงใจไทยทั่วหล้า" การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนทั้งที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร ทุกจังหวัดและอำเภอ รวมทั้งในต่างประเทศ โดยให้มีการจัดสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมถวายพระเพลิงพระบรมศพ และการจัดนิทรรศการภายหลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ15 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ศึกษาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม เครื่องประกอบพระเมรุมาศ ด้านช่างสิบหมู่ และชมความงามของสิ่งปลูกสร้างและส่วนประกอบทั้งหลายที่ใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ทั้งนี้ สำนักพระราชวังได้ร่างกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รวม 5 วัน เพื่อจัดพระราชพิธีต่างๆ ได้แก่ การพระราชกุศลออกพระเมรุมาศ, เชิญพระบรมศพไปพระเมรุมาศ ถวายพระเพลิงพระบรมศพ, เก็บพระบรมอัฐิ, การพระราชกุศลพระบรมอัฐิ เลี้ยงพระ และการเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานและการบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดบวรนิเวศวิหาร

ในการนี้ มีพระราชดำรัสเรื่องร่างหมายกำหนดการพระราชพิธี โดยให้นำความขึ้นกราบบังคมทูลรายงาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อขอพระราชทานพระราชวินิจฉัยต่อไป