วันอาทิตย์, มีนาคม 05, 2560

2,500 กว่าปีก่อน พระพุทธเจ้าประกาศธรรมะ ด้วยการไปชี้หน้าด่าว่าคนอื่นเป็น #พุทธเทียม หรือไม่ ?!? ท่านทั้งหลายที่อ้างตัวเองว่าเป็น #พุทธแท้ ท่านก็ประกาศไปสิว่าพุทธของท่านดีอย่างไร คนเขาสนใจเขาก็จะนับถือพุทธของท่านไปเอง ไม่ใช่ไปเห็นด้วยกับวิธีการสกปรก ข่มเหงรังแก...

2,500 กว่าปีก่อน พระพุทธเจ้าประกาศธรรมะ ด้วยการไปชี้หน้าด่าว่าคนอื่นเป็น #พุทธเทียม หรือไม่ ในฐานะ “เจ้าชาย” ท่านได้ใช้กองทัพไปยาตราย่ำยีชนเผ่าที่นับถือศาสนาหรือความเชื่ออื่น เพื่อบังคับให้เขาเปลี่ยนรีตหรือไม่ ไม่ ท่านเพียงแต่ประกาศสิ่งที่เห็นว่าถูกต้อง

ดังนั้น ท่านทั้งหลายที่อ้างตัวเองว่าเป็น #พุทธแท้ ท่านก็ประกาศไปสิว่าพุทธของท่านดีอย่างไร คนเขาสนใจเขาก็จะนับถือพุทธของท่านไปเอง ไม่ใช่ไปเห็นด้วยกับวิธีการสกปรก ข่มเหงรังแก ผิดหลักการสากล ละเมิดสิทธิคนอื่นเขา


Pipob Udomittipong


ooo

"นะ หิ ปัพพะชิโต ปะรูปะฆาตี - ผู้กำจัดสัตว์อื่น ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลย
สะมะโณ โหติ ปะรัง วิเหฐะยันโต - ผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลย
อะนูปะวาโท อะนูปะฆาโต - การไม่พูดร้าย การไม่ทำร้าย"
ข้อความนี้คัดมาจากโอวาทปาติโมกข์ที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ในวันมาฆบูชา ในช่วงที่ยังไม่มีธรรมวินัย
ในช่วงที่พระพุทธเจ้าเพิ่งเริ่มประกาศาสนานั้น หลักการนี้จึงเป็นเหมือนเป็นธรรมนูญศาสนาพุทธที่พระพุทธเจ้าประกาศให้พระอรหันต์ทั้ง 1250+3+2 รูปช่วยกันจดจำไว้ในวันมาฆบูชา

.

ต่อมามีพุทธบริษัทเพิ่มขึ้นอีกมากมาย ผมจำได้เคสหนึ่งคือพระภิกษุณีเข้าไปฟ้องเอามรดกที่คหบดีคนหนึ่งได้รับปากก่อนตายว่าจะถวายให้แก่สงฆ์ แต่พอตายไปแล้วลูกหลานเบี้ยว
ความข้อนี้ทราบไปถึงพระพุทธเจ้า ท่านยังให้พระภิกษุณีไปถอนฟ้องนะครับ
กลับกัน ถ้าพระทำผิดแม้กล่าวตู่โยมโดยไม่มีมูลความจริง พระพุทธเจ้ายังให้พระรูปนั้นไปขอโทษโยมนะครับ

.

ทีนี้มาดูความประพฤติของพุทธอิสระ
มีส่วนในการวางแผนให้มือปืนป็อบคอน ก่อม็อบให้คนอื่นเดือดร้อนไปทั่ว ไถเงินคน กล่าวตู่นักวิชาการประชาธิปไตยว่ารับคำสั่งจากทักษิณ ดำเนินการฟ้องร้องคนอื่นอีกมากมาย ฯลฯ เรียกได้ว่าละเมิดหลักการที่ได้ยกมาข้างต้นนี้ทุกข้อ
ถ้าคุณยังนับถือคนแบบนี้ว่าเป็นพระมันก็สะท้อนสติปัญญาของคุณนั่นแหล่ะ
ลำพังการเลือกนับถืออะไรอาจจะเป็นสิทธิเสรีภาพของคุณ แต่ประเด็นก็คือคุณไปฟังคนแบบนั้น ยอมรับการใช้อำนาจของคนแบบนั้น แล้วไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น นี่สิคือปัญหา

Phurin Laotanu "