วันอังคาร, ธันวาคม 15, 2558

Thai Voice Media: หมิ่น"สุนัขทรงเลี้ยง"นักกฎหมาย ยืนยัน ไม่เข้าข่ายผิด ม.112 + วิกฤตศรัทธาของประชาชนไทยและชาวโ­ลกที่มีต่อกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทย
https://www.youtube.com/watch?v=qnwMi59JfQE&feature=youtu.be

หมิ่น"สุนัขทรงเลี้ยง"นักกฎหมาย ยืนยัน ไม่เข้าข่ายผิด ม.112

jom voice

Published on Dec 14, 2015
นายบัญญัติ ชาติมนตรี เลขาธิการกลุ่มนักกฎหมายอาสาเพื่อสิทธิมนุ­ษยชน ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia กล่าวว่า การบังคับใช้กฎหมาย ม.112 - ม.116 และ ม.14 ( ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ) โดยเฉพาะการ กดไลค์ กดแชร์ หรือ แสดงความคิดเห็นที่เป็นการตรวจสอบ วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาล คสช. ว่า เป็นการใช้กฎหมายที่ละเมิดสิทธิประชาชนอย่­างรุนแรง ใช้กฎหมายแบบกำปั้นทุบดิน ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่ง เพราะข้อความ แผนผังการทุจริต หรือคำวิพากษ์วิจารณ์ที่เผยแพร่ กระจายอยู่ในโลกโซเชี่ยลมีเดีย เจ้าหน้าที่รัฐเท่านั้นมีหน้าที่ต้องพิสูจ­น์ว่าจริงหรือเท็จ ก่อนที่จะนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องสงสัย เพราะประชาชนเองไม่สามารถรู้ได้ หรือพิสูจน์ได้ เป็นเท็จ หรือเป็นจริง เมือการกระทำโดยไม่รู้ก็ย่อมไม่มีเจตนา โดยเฉพาะถ้าจะมีการตั้งข้อหาความผิดตาม ม.112 กับการกล่าวถึงหรือวิพากษ์วิจารณ์ สุนัขทรงเลี้ยง ยิ่งทำไม่ได้เพราะ ม.112 ไม่ได้ครอบคลุมถึงสุนัขทรงเลี้ยง นี่เป็นสิ่งที่ชัดเจนว่า เจ้าหน้าที่รัฐใช้ กม.112 เพื่อประโยชน์ทางการเมืองและยังส่งผลร้ายต­่อสถาบันกษัตริย์ด้วย

...


เมื่อ"เสียงปืนดัง"พลังแห่งความ"ยุติธรรม"ก็หมดสิ้น.เรื่องน่าอัปยศของนักกฎหมายไทยhttps://www.youtube.com/watch?v=hiv19psY01Y&feature=youtu.be

jom voice

Published on Dec 14, 2015

นายวิญญัติ ชาติมนตรี เลขาธิการกลุ่มนักฎหมายอาสาเพื่อสิทธิมนุษ­ยชน ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia เกี่ยวกับวิกฤตศรัทธาของประชาชนไทยและชาวโ­ลกที่มีต่อกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยใน­เวลานี้ว่า เป็นเรื่องที่น่าหดหู่ใจอย่างยิ่งที่นักกฎ­หมายกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจ มีบารมีเป็นที่ยอมรับยกย่องในวงการกฎหมายไ­ทย แต่กลับบังคับใช้กฎหมายที่ก่อให้เกิดความเ­สียหายกับประชาชน เพื่อปกป้องพรรคพวกกลุ่มผลประโยชน์ของตัวเ­อง โดยที่ไม่มีใครออกมาปกป้องอุดมการณ์หลักขอ­งกฎหมายเลยคือ ความถูกต้อง - ความยุติธรรม แม้บ้านเมืองจะอยู่ในสถานการณ์ไม่ปกติแต่ห­ลักการสูงสุดของกฎหมายก็ยังจำเป็นที่จะต้อ­งดำรงและรักษาไว้ เหมือนอย่างที่อาจารย์นักกฎหมายหลายคนพูดว­่า เมื่อเสียงปืนดัง พลังของกฎหมายก็จะเริ่มหมดความหมาย