วันเสาร์, ธันวาคม 12, 2558

รายงานว่าด้วยแรงงานทาสในอุตสาหกรรมประมงไทย จัดทำโดยองค์การเวริเต ให้แก่บรรษัทเนสต์เล่
รายงานว่าด้วยแรงงานทาสในอุตสาหกรรมประมงไทย
จัดทำโดยองค์การเวริเต ให้แก่บรรษัทเนสต์เล่

"รายงานการประเมินโดยองค์การเวริเตว่าด้วย
การหาจ้างคนงานและเงื่อนไขการทำงานของแรงงานอพยพ
ในห่วงโซ่อุปทานกุ้งไทยของบรรษัทเนสต์เล่:
การตรวจสอบการบังคับใช้แรงงานและความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ ที่แพร่หลายอยู่ในภาคการผลิตอาหารทะเลของไทย"

(ลิงค์ดาวน์โหลดไฟล์รายงานภาษาอังกฤษ
http://www.verite.org/…/NestleReport-ThaiShrimp_prepared-by…)


Credit

Kasian Tejapira