วันจันทร์, ธันวาคม 07, 2558

พจนานุกรมฉบับฮุนต้า มีใช้ในกะลาแลนด์เท่านั้น เข้าใจตรงกันนะ