วันจันทร์, ธันวาคม 14, 2558

กกต.มีหน้าที่ส่งเสริมการเลือกตั้ง แต่ชุดนี้ชอบผลาญงบประมาณโดยไม่เอาการเลือกตั้งฟังเลขาฯกกต.เปิดโปง
https://www.youtube.com/watch?v=gexh-j0R6Sg

ภุชงค์ แฉแหลก 5 กกต ตั้ง ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ใช้งบคนละ 20 ล้าน

ThaiSeri.TV
Published on Dec 9, 2015

...


ภุชงค์ นุตราวงศ์ ฟ้องนายกฯ ถูกเลิกจ้าง ไม่เป็นธรรม


https://www.youtube.com/watch?v=UKsoUemVkmM


ThaiSeri.TV

Published on Dec 9, 2015